Lösviktsförsäljning av kosmetika tillåtet – tvättmedel ska säljas förpackade och märkta

Tukes 1.9.2014 14.25
Pressmeddelande

Förbudet mot lösviktsförsäljning av tvättmedel har under de senaste dagarna väckt en livlig diskussion i de sociala medierna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått hundratals meddelanden med uppbyggande kritik och goda förslag till utveckling av lagstiftningen och tolkningen av denna. Tukes strävar till att i samarbete med branschens aktörer och ministerierna nå lösningar så att de krav som lagstiftningen ställer kunde verkställas med beaktande av både säkerheten bland konsumenterna och minimeringen av avfall.

Tvättmedel fördelar sig i en grupp som regleras på många olika sätt. Tvättmedel som till exempel används för att rengöra ytor och för klädtvätt regleras av EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning och EU:s övriga kemikalielagstiftning som är mycket detaljerad. Även tvättmedel som inte klassificeras som farliga ska enligt förordningen förses med märkningar, såsom uppgifter om innehåll, vilka konserveringsmedel som använts och om eventuella allergiframkallande doftämnen. Märkningarna ska "läsligt, väl synligt och outplånligt på den förpackning som tvätt- och rengöringsmedlen säljs i till konsumenterna".

– Om ett tvättmedel har klassificerats som farligt, ska det alltid säljas förpackat och försett med varningsmärkningarna. Den största delen av tvättmedlen är sådana. De är trots detta säkra att använda, bara klassificeringen och förpackningsmärkningarna är korrekta, och användaren följer de anvisningar som ges i märkningarna.  Med tanke på rätt vård vid till exempel förgiftningsfall bland barn är det viktigt att förpackningarna är försedda med rätt produktinformation, säger direktör Esa Nikunen vid Tukes.

Tukes håller inom kort ett möte med social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet för att fundera över frågor gällande lösviktsförsäljning av tvättmedel och för att utreda tolkningar i anslutning till tvätt- och rengöringsmedelsförordningen i andra EU-länder.

Lösviktsförsäljning av kosmetika fortfarande tillåtet

Tvättmedel och kosmetika regleras av olika lagar. Produkter som är avsedda för tvätt av människor anses som kosmetika som får säljas oförpackad eller packas först vid försäljningsdisken. Då räcker det om säljaren ger en separat broschyr med uppgifter om produktens säkerhet.

– Sådana produkter är till exempel tvålar, shampon, duschgel och badsalt, som alltså även i fortsättningen kan säljas oförpackade. De här produkterna ska naturligtvis vara säkra med tanke på människans hälsa, säger Esa Nikunen.

Nikunen säger att Tukes har för avsikt att finna en lösning på frågan om lösviktsförsäljning av tvättmedel, som garanterar användaren tillräcklig säkerhet, beaktar behovet av att minska  mängden förpackningsavfall och som inte är onödigt besvärlig för företag eller konsumenter.

– Vi för diskussioner också med företag i branschen. Vi har redan fört konstruktiva diskussioner, och vi har alla som mål att hitta en fungerande lösning, säger Esa Nikunen.

Mer information:

Esa Nikunen, direktör, Kemikalieproduktövervakningen, tfn 029 505 2107

[email protected]