Lättlästa sidor på vår webbplats

Tukes 23.3.2011 10.45
Pressmeddelande

 

Den finska avdelningen Kuluttajille (För konsumenter) på Tukes webbplats finns nu också i lättläst version. Tanken är att så många användargrupper som möjligt ska kunna ha nytta av avdelningen. Den lättlästa versionen berättar om säkerhetsrisker som är förbundna med många vardagliga produkter och ger anvisningar om hur olika produkter kan användas säkert både i hemmet och på fritiden.

I den lättlästa versionen är satserna och meningarna korta och orden vardagliga och välbekanta. Svåra ordformer har också undvikits, layouten är enkel och fonten större.

De lättlästa sidorna hittar du här (på finska).

Mer information:
Tarja Vänskä, huvudwebbredaktör, 
tfn 010 6052 483, [email protected]