Valikko

Kuluttajille-osio on julkaistu selkokielellä

Tukes 23.3.2011 10.45
Tiedote

Tukesin verkkosivuston Kuluttajille-osio on nyt julkaistu myös selkokielisenä, jotta mahdollisimman monet eri käyttäjäryhmät pystyisivät osiota hyödyntämään. Selkokielisessä Kuluttajille-osiossa kerrotaan moniin arkisiin tuotteisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä ja annetaan ohjeita, miten eri tuotteita voi käyttää turvallisesti sekä kotona että vapaa-ajalla.


Selkokeskus määrittelee selkokielen seuraavasti:

"Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä."


Selkokielisessä Kuluttajille-osiossa on käytetty lyhyitä lauseita ja virkkeitä sekä jokapäiväisiä, tuttuja sanoja. Selkotekstissä on myös vältetty vaikeita sija- ja verbimuotoja ja käytetty yksinkertaista ulkoasua sekä suurempaa fonttikokoa.


Selkokielinen Kuluttajille-osio löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:

Tarja Vänskä, verkkopäätoimittaja, puh. 010 6052 483, sähköposti: [email protected]