Meny

Kameradrönare överträffade förväntningarna vid övervakning av terräng

Tukes 29.8.2017 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått goda erfarenheter av att använda kameradrönare vid övervakning av terräng. Kameradrönare har använts vid flera malmletningsställen under ett knappt år. Det fotomaterial som inhämtats utnyttjas bland annat vid tillståndsprövning.

Tukes har med kameradrönaren under sommaren utfört övervakning vid flera ställen.

– Under sommaren gjorde vi vår årliga resa för övervakning av terrängen denna gång i södra Finland, där vi besökte över 50 olika typer av malmletningsområden, säger överinspektör Ilkka Keskitalo från Tukes gruvsektion.

Tukes utför förhandsövervakning på områden för vilka malmletningstillstånd ska tas till behandling. Tukes gjorde övervakningar också på områden, där malmletning redan ägt rum.

Tukes började använda kameradrönare i oktober 2016. Höstens två officiella övervakningsresor riktade sig till ställen där man visste att undersökningar görs under vintern 2017.

– Vi flög då över vissa områden, och vi kan återkomma till samma platser kommande höst.

Effektivare övervakning

Tukes gruvsektion använder kameradrönare för förhandsövervakning och efterbevakning vid malmletning. En fjärrstyrd kameradrönare kan utnyttjas också vid övervakning av gruvområden.

Införandet av ny teknik har gjort övervakningen av terrängen smidigare och exaktare. Foton och videor visar hur ett område ser ut från ett fågelperspektiv.

Drönare har visat sig vara en utmärkt hjälp vid övervakning av terräng.

– Vid en övervakningsresa på platsen ser vi mycket, men på platser där sikten är dålig eller vi inte alls når platsen, är en drönare verkligt bra, säger Keskitalo.

Redan nu har kameradrönare infriat ställda förväntningar och rentav överträffat dem.

– Med en drönare kan vi få en övergripande bild över vad som har hänt på området.

Fotomaterial underlättar också kontakten mellan myndigheter, eftersom ett foto inte lämnar rum för tolkningar. Även företag använder kameradrönare, vilket möjliggör jämförelse av bildmaterialet.

Bättre motiverade beslut

Användning av kameradrönare för förhandsövervakning vid malmletning gör det lättare att kartlägga områdets karaktär. Olika parter kan ha olika syn om stället, och alla särdrag i området framgår inte nödvändigtvis av kartor eller  tillståndsansökan.

Med en drönare fås en bättre helhetsbild av området. Det ger fördelar vid tillståndsansökan och besluten kan bättre motiveras.

Då malmletningstillståndet är i kraft, övervakar myndigheten att malmletningen sker effektivt. En drönare kan vara det enda sättet att kontrollera att malmletningen gjorts effektivt.

– Ett område på exempelvis 1 000 hektar kan man inte riktigt till fots gå igenom och söka borrspår, säger Keskitalo.

Då malmletningen avslutas kan man med kameradrönare kontrollera att spåren har städats upp på ett behörigt sätt.

Keskitalo berömmer Trafiksäkerhetsverket Trafis förutseende grepp vid användning av drönare.

– Trafi har på sin webbplats klara anvisningar om hur drönare ska användas. Dessutom har Trafi utkommit med en mobilapp, som ger uppdaterad information om områden med flygförbud eller eventuella begränsningar. 

Mer information

Överinspektör Ilkka Keskitalo, tfn 029 5052 151

[email protected]

Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning (Meddelande 21.10.2016)