Hoppa till innehåll

Blogg: Ditt barn kan bada i en bakteriehärd – vet du vad din familjs badleksaker innehåller?

Utgivningsdatum 23.1.2020 9.54
Pressmeddelande

Barnens favoritleksak som varit med ett tag sprutade plötsligt svart gegga istället för vatten då man tryckte på den. Då man höll upp den mot ljuset verkade det som om den innehöll mörk sörja. Jag bestämde mig för att klippa upp leksaken. Jag gjorde ett äckligt fynd: badleksakens innersta var täckt med svart gegga, som leksaken för en stund sen sprutat ur sig.

Som mamma och expert på produktsäkerhet började jag givetvis omedelbart fundera. Hur påverkar leksaken som innehåller svart gegga badvattnet? Skulle leksakerna ha hållit sig renare om man skulle ha klämt ur vattnet efter varje användning? Är badleksakerna som säljs i butikerna överhuvudtaget trygga?

Badleksaker används även av mycket små barn, som lär känna den omgivande världen genom att stoppa nästan allt dom hittar i munnen. På Tukes beslöt vi oss därför för att skicka badleksaker för säkerhetstestning.

Badleksaker är ofta tillverkade av mjuk plast. EU har förbjudit användningen av DEHP-, BBP-, DBP- och DIBP-ftalater som används för att mjuka upp plast i alla leksaker och utrustning för barnskötsel. Detta eftersom ftalaterna i fråga har konstaterats vara reproduktionstoxiska. Vi skickade inledningsvis tolv badleksaker till laboratoriet för ftalattestning. Utöver dessa tester lät vi fyra av leksakerna användas av barn i sex månader, varefter leksakernas mikrobiologiska egenskaper testades. Avsikten var att ta reda på om det fanns eventuell mikrobtillväxt inuti leksakerna. 

Vid laboratorietesterna hittades mögel, jäst och aerobiska mikrober

Resultaten av ftalattestningen var goda: ingen av de testade leksakerna innehöll förbjudna kemikalier.

Mikrobtestningens resultat var dock inte lika goda. I en av leksakerna i en leksaksuppsättning som användes i badet hade synlig gegga samlats på insidan. Två av leksakerna i uppsättningen i fråga tömdes efter varje användning och de andra lyftes endast upp för att torka . Utgående från visuella observationer verkade äcklig sörja samlas just i de tömda leksakerna, till och med mer än i de leksaker som inte tömdes efter användning. Resultaten stödde dock inte de visuella observationerna. Endast på ytan av badankan som lyfts upp för att torka hittades något förhöjda halter av mögel. Även halterna aerobiska mikrober och jäst var högre i leksakerna som endast lyfts upp för att torka efter användning.

I de övriga tre badleksakerna som testades hittades ingen synlig tillväxt efter ungefär sex månaders normal användning. Utgående från resultaten konstaterades förhöjda totala mikrobhalter hos dessa, men halterna var betydligt lägre jämfört med badleksakerna med synlig tillväxt.

Vad innebär resultaten? Vid testerna hittades åtminstone inga reproduktionstoxiska ftalater, så det verkar alltså som att företagen uppfyller sina skyldigheter för deras del. Är badleksaker ändå så stora bakteriehärdar att man bör undvika att köpa dem överhuvudtaget? Utgående från testerna lönar det sig åtminstone att se till att man tömmer badleksakerna efter användning. Dessutom lönar det sig att kontrollera badleksakens skick. Enligt Tukes observationer kan den svarta tillväxten inuti leksaken även ses utanpå leksakerna, om inte annars så genom att lyfta upp leksaken mot ljuset.  Det lönar sig att byta ut badleksakerna mot nya med regelbundna mellanrum.

Mikrober har även hittats i andra undersökningar av badleksaker. Vid undersökningen i fråga undersöktes både leksaker som används av konsumenter under icke fastställd tid och jämförelseobjekt som förvarats i laboratorieförhållande. I ungefär 70 procent av leksaker som samlats in av konsumenter kunde man se synlig svart tillväxt. I alla de undersökta leksakerna hittades höga bakteriehalter. Den varma och fuktiga miljön inuti badleksaker är gynnsam för många mikrober.

Badsäkerheten för småbarn påverkas dock även av många andra saker än badleksaker.

Tips för trygga badstunder

  • Det allra viktigaste: övervaka alltid ett barn som inte kan simma under hela tiden i badet!
  • Fundera över vilka badleksaker du skaffar. Leksaker som släpper in vatten och är svåra att rengöra är utmärkta växtmiljöer för mikrober.
  • Om leksaken släpper in vatten lönar det sig att i mån av möjlighet tömma den efter varje användning.
  • Kontrollera regelbundet badleksakernas skick och byt ut dem vid behov.
  • Skölj av barnet innan badet. Eftersom barn ofta även dricker av badvattnet lönar det sig att sköta underlivshygienen före badet.

Badleksak efter ungefär 6 månaders användning. Detta prov tömdes på vatten efter badet.

En badleksak som det samlats synlig gegga i fotograferad utifrån. Badleksaken är synbart mörkare.

Badleksak efter ungefär 6 månaders användning. Trots att ingen synlig tillväxt kan ses visade sig den totala mikrobhalten vara förhöjd vid testning.

Text: överinspektör Asta Koivisto

skribenten är expert på produktsäkerhet hos Tukes

Tillbaka till toppen