Hoppa till innehåll

Brister har observerats i hörselskydd för barn

Tukes
Utgivningsdatum 13.11.2014 9.00
Pressmeddelande

 Hörselskydd för barn har dragits tillbaka från marknaden på grund av observerade brister i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Arbetshälsoinstitutet testa sex hörselskydd för barn. På basis av testresultaten drogs fem hörselskydd tillbaka från marknaden. Brister observerades i kuddarnas tryck mot huvudet, hjässbygelns fjäderkraft och minimidämpningen samt i bruksanvisningen och märkningen.

För testet köpte Tukes in tre hörselskydd från nätbutiker och tre från detaljister i huvudstadsregionen. En produkt var inhemsk, de övriga utländska. På basis av testresultaten drogs följande fem produkter tillbaka från marknaden:
 

 Hörselskydd för barn:

- Finsafe by Finbullet, EP-108

- Banz, CEM-P1

- FinSafety, FIN1 KIDS

 - AddBaby

Set med skyddsglasögon och hörselskydd för barn

- Kraft, SF-KID-2IN1

Närmare information och bilder av produkterna finns i Tukes marknadsövervakningsregister  (på finska).

Fyra av de testade produkterna hade flera olika brister, t.ex. i märkningen, dokumenten, bruksanvisningen och konstruktionen. En produkt saknade bruksanvisning och en annan saknade CE-märkning. De allvarligaste bristerna gällde hörselskyddens användbarhet och det skydd de gav. Enligt mätningarna dämpade ett av hörselskydden inte ljudet tillräckligt effektivt på låg frekvens. Några hörselskydd hade för hög hjässbygelns fjäderkraft och för högt tryck mot huvudet, vilket gjorde dem obekväma att använda. Om ett hörselskydd för barn har för hög klämkraft kan det orsaka skador på det växande skelettet.

Det är viktigt att skydda barns hörsel i bullriga situationer i vardagen samt på konserter och festivaler. Det bästa sättet att skydda barns hörsel mot skadligt buller är dock att undvika att utsätta barn för bullriga situationer. Konsumenter som köper hörselskydd ska kontrollera att produkten är CE-märkt och att bruksanvisning på finska och svenska medföljer. Bruksanvisningen ska innehålla namn, adress och identifikation på det anmälda organ som typgranskat produkten, och produkten och bruksanvisningen ska ha en hänvisning till standard EN 352.

Myndigheterna kontrollerar inte personlig skyddsutrustnings säkerhet på förhand. Verksamhetsutövarna, dvs. tillverkarna, distributörerna och återförsäljarna av produkter, ansvarar för att produkterna är säkra och överensstämmer med kraven. Tukes uppmanar verksamhetsutövarna att sätta sig in i kraven på personlig skyddsutrustning och se till att endast överensstämmande produkter finns på marknaden och att produkterna åtföljs av ändamålsenlig bruksanvisning på finska och svenska. Dokumenten om skyddsutrustningens överensstämmelse med kraven, såsom intyg om EG-typkontroll och EG-försäkran om överensstämmelse, ska på begäran uppvisas för övervakningsmyndigheten. På Tukes webbplats finns närmare information om krav på personlig skyddsutrustning.

Mer info:

produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197, [email protected]

Läs mer på Tukes webbplats:  personlig skyddsutrustning

Tukes temavecka Säker vardag för barnen ordnas 13–19.11.2014

Under temaveckan ordnas ett öppet diskussionsmöte i auditoriet på Bangårdsgatan 9 i Böle onsdag 19.11 kl. 10–11.30 – välkommen!

Sakkunniga svarar på frågor om barns säkerhet på Tukes Facebooksida onsdag 19.11. kl. 12–15.

Följ Tukes på sociala medier:

Twitter: @tukesinfo (på finska)

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto  (på finska)

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (på finska)

Tillbaka till toppen