Bly och flammor? Bra att veta om tenn och dess alternativ

Tukes 30.12.2014 12.59
Pressmeddelande

På nyårsafton är det vanligt att titta in i framtiden genom att stöpa tenn. På marknaden finns också alternativ till traditionellt tenn, tillverkade av bivax. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påpekar att ingendera av spåmetoderna är riskfri. Tennet består av upp till 90 procent av bly, en metall som är farlig för både människan och miljön. Bivaxskivorna kan å sin sida flamma upp, om de hettas upp på samma sätt som tenn. Vaxets smältpunkt är cirka 60 grader, dvs. mycket lägre än smältpunkten för tenn.

Traditionellt nyårstenn består till största delen av bly, som är farligt för hälsan och miljön.

– Det vore alltså rättare att tala om att stöpa nyårsbly. Om du vill stöpa tenn ska du se till att ventilationen fungerar och kom ihåg att tenn ska förstöras som farligt avfall. Och håll barnen på avstånd från blyångorna, säger Esa Nikunen på Tukes kemikalieproduktövervakning.

Alternativet tillverkat av bivax är ekologiskt, men det kräver försiktighet av användaren. Vax smälter redan vid 60 grader och antänds vid cirka 200 grader. Vid den temperatur där traditionellt nyårstenn först börjar smälta, närmar sig bivax redan flampunkten. Om vax hettas upp i en skopa på spisen på samma sätt som tenn, kan det lätt flamma upp. Att försöka släcka med vatten leder lätt till att det brinnande vaxet stänker omkring.

Tukes har fått kännedom om ett fall där bivax som smältes i en tennskopa hade flammat upp i halvmeterhöga lågor. Bredvid spisen hade man ett vattenkärl för stöpningen och när man försökte släcka vaxet genom att sänka skopan i vattnet, stänkte vaxet omkring på spisen och golvet. Det här fallet ledde ändå inte till brännskador och det brinnande vaxet hann inte antända någonting i omgivningen.

Tips för säker stöpning

Tenn:

  • Legeringen av bly och tenn som används i nyårstenn smälter vid cirka 180 grader. Var försiktig med smält tenn, det kan orsaka allvarliga brännskador!
  • Blyet som ingår i tenn är hälsofarligt: se till att ventilationen är bra och håll barnens näsor på tillräckligt avstånd.
  • Bly är farligt också för miljön: gör dig av med tenn som farligt avfall eller återanvänd det.

Bivax

  • Vax smälter redan vid 60 grader och flammar upp vid cirka 200 grader. Om du smälter vax såsom tenn, flammar vaxet snabbt upp på en het spis. 
  • Säkrast är att smälta vax i vattenbad: då kan inte temperaturen bli för hög. 
  • Om vax antänds, försök inte släcka elden med vatten. Kväv elden med en släckningsfilt eller till exempel ett kastrullock.

Håll alltid barn och husdjur på tillräckligt avstånd från stöpningen!

Mer information:

direktör Esa Nikunen, tfn 029 505 2107

överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 505 2153

[email protected]