Hur ska en hållbar användning av växtskyddsmedel främjas? Säg din åsikt!

Tukes 1.2.2018 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att göra upp en ny handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.  Utkastet är nu klart och Tukes hoppas på kommentarer i ett offentligt hörande. Ge din syn på hur en hållbar användning av växtskyddsmedel kan främjas i Finland.

Syftet med handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel är att minska de risker som användningen av växtskyddsmedel medför för människors hälsa och miljön. Handlingsplanen främjar införandet av integrerat växtskydd och alternativa bekämpningsmetoder.

Den nya nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel (National Action Plan NAP II) omfattar åren 2018–2022. Tukes ansvarar för uppgörandet och verkställandet av handlingsplanen i samarbete med branschens aktörer och myndigheter.

Handlingsplanen omfattar bland annat åtgärder som gäller växtskyddsutbildning, försäljningskrav, ökad medvetenhet, spruttestning, vattenskydd och användning av växtskyddsmedel eller minskning av riskerna med dessa.

Läs mer om de specifika målen och åtgärderna (på finska).

Det offentliga hörandet pågår fram till den 16 februari. Du kan skicka dina kommentarer om handlingsplanen per e-post till adressen  [email protected].

Mer information:

Överinspektör Pauliina Laitinen tfn 029 5052 171

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila tfn 029 5052 036

E-post: [email protected]