Hoppa till innehåll

Kom ihåg säkerheten när du tränar på gym!

Tukes
16.2.2015 9.07
Pressmeddelande

Säker träning är det gemensamma målet både för gymmen och för användarna. För säkerheten på gymmet ansvarar den som upprätthåller verksamheten, användarna ansvarar för att de följer anvisningarna som gäller gymmet och redskapen. Gymföretagaren måste också vara beredd på överraskande situationer i salen.

Enligt konsumentsäkerhetslagen är verksamhetsutövaren skyldig att säkerställa att en konsumenttjänst inte orsakar fara för användaren.  I förordningen säkerhetsdokument anges dessutom olika faktorer som inverkar på säkerheten och som ska beaktas i verksamheten. Konsumentsäkerhetslagen gäller även andra tjänster som erbjuds i anslutning till gym, till exempel anordnande av barnparkering och gruppmotion.

– Redskap som används på gym ska uppfylla kraven som ställs på dem, de ska servas och deras säkerhet ska regelbundet kontrolleras säger Jaakko Laitinen, produktsäkerhetsingenjör vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det ska också finnas tillräckligt med utrymme runt gymredskapen så att träningen kan ske säkert.

Även om säkerhetsaspekterna har beaktats som sig bör, kan någon skada sig under träningen eller någonting oförutsett inträffa, t.ex. en sjukdomsattack. Gympersonalen ska ha beredskap och utrustning för att kunna reagera ändamålsenligt i ovan nämnda situationer. Vid behov ska utomstående hjälp kunna fås på plats tillräckligt snabbt, även under sådana tider när kunderna använder gymmet på egen hand. Det är bra att tillsammans med gymkunderna gå igenom hur de ska gå tillväga i en nödsituation.

Gymanvändarna bidrar själva till säker träning genom att följa anvisningarna som gäller gymmet och dess redskap. Särskilt för nya gymanvändare kan det vara svårt att veta vad som är rätt och säker användning av redskapen. Begär vid behov handledning av gympersonalen. Det är särskilt viktigt att känna till anvisningarna i sådana gym där det inte finns personal på plats hela tiden.

Mer information:

Produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 029 5052 184

e-post: [email protected]

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011)

Säkerhetsdokumentförordningen (1110/2011)


Tukes webbsida Tjänsteleverantörens skyldigheter.