Muista turvallisuus salilla kuntoillessasi!

Tukes 16.2.2015 9.07
Tiedote

Turvallinen kuntosaliharjoittelu on kuntosalien ja käyttäjien yhteinen tavoite. Kuntosalien turvallisuudesta vastaavat niiden ylläpitäjät, käyttäjien vastuulla on noudattaa kuntosalin ja siellä olevien välineiden ohjeita. Kuntosaliyrittäjien pitää varautua myös saleilla tapahtuviin yllättäviin tilanteisiin.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan toiminnanharjoittajan on varmistauduttava, ettei kuluttajapalvelu aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Turvallisuusasiakirja-asetuksessa on lisäksi esitetty erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon toiminnassa. Kuluttajaturvallisuuslaki koskee myös kuntosalien yhteydessä tarjottavia muita palveluita, kuten lapsiparkkien ja ryhmäliikunnan järjestämistä.

– Kuntosalilla käytettävien välineiden on oltava niitä koskevien vaatimusten mukaisia ja niiden turvallisuudesta on huolehdittava säännöllisesti huolloin ja tarkastuksin, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen.

Kuntosalivälineiden ympärillä on oltava myös riittävästi tilaa turvalliseen harjoitteluun.

Vaikka turvallisuusasiat olisi otettu huomioon asianmukaisesti, voi harjoiteltaessa tapahtua loukkaantumisia sekä yllättäviä tilanteita, kuten sairauskohtauksia. Kuntosalien henkilökunnalla on oltava valmiudet ja välineet reagoida asianmukaisesti tällaisten tilanteiden sattuessa. Tarvittaessa ulkopuolinen apu on saatava paikalle riittävän nopeasti myös niinä aikoina, kun harrastajat käyttävät kuntosalia itsenäisesti. Kuntosaliharjoittelijoiden kanssa on hyvä käydä läpi, kuinka hätätilanteissa tulee toimia.

Kuntosalikävijät tekevät osaltaan kuntoilusta turvallista noudattamalla kuntosalin ja siellä käytettävien välineiden ohjeita. Etenkin uusille kävijöille kuntosalivälineiden oikea ja turvallinen käyttö voi olla aluksi haastavaa. Opastusta kannattaa tiedustella tarvittaessa kuntosalien henkilökunnalta. Ohjeiden tunteminen on erityisen tärkeää kuntosaleilla, joissa ei ole henkilökuntaa jatkuvasti paikalla.

Lisätietoja:

Tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p. 029 5052 194

Ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184

Sähköposti: [email protected]

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)

Turvallisuusasiakirja-asetus (1110/2011)


Tukesin verkkosivu Palveluntarjoajan velvollisuudet.