Hoppa till innehåll

Närmare 2 200 farliga produkter som dragits tillbaka från den europeiska marknaden anmäldes till Safety Gate i fjol

Mediatiedote
Utgivningsdatum 13.3.2023 14.20 | Publicerad på svenska 13.3.2023 kl. 15.12
Pressmeddelande

Närmare 2 200 anmälningar om farliga produkter som upptäckts på den europeiska marknaden gjordes till varningssystemet Safety Gate under fjolåret. Syftet med anmälningsförfarandet är att förmedla information om produkter som konstaterats vara farliga, så att de effektivt kan dras tillbaka från EU:s gemensamma marknad. Finland gjorde 79 anmälningar till systemet om bland annat leksaker, kläder och accessoarer, personlig skyddsutrustning och elapparater. EU-kommissionen offentliggjorde statistik över farliga produkter under 2022 vid ett medieevenemang den 13 mars 2023.

Marknadskontrollmyndigheterna i Europa har en lagstadgad skyldighet att göra en anmälan till Safety Gate när de upptäcker produkter på marknaden som medför allvarliga risker samt att uppge vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja riskerna. Därefter kan andra medlemsländer kontrollera om samma produkt finns på deras marknader och vidta nödvändiga åtgärder. 

- Med hjälp av ett aktivt myndighetssamarbete kan marknadskontrollens effektivitet ökas avsevärt, när produkter som konstaterats vara farliga kan spåras över hela Europa och informationen inte stannar i bara ett land, säger Reija Sironen, överinspektör vid Tukes.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fungerar som Safety Gate-kontaktpunkt i Finland och samordnar verksamheten mellan de nationella myndigheterna och kommissionen samt deltar i samarbetet på EU-nivå.  

Finland anmälde 79 farliga produkter till systemet

I fjol gjorde Finlands marknadskontrollmyndigheter och Tullen sammanlagt 79 anmälningar till Safety Gate. Den största produktgruppen var leksaker (24), den näst största kläder och accessoarer (9) och den tredje största personlig skyddsutrustning (8). Finland gjorde också anmälningar om elapparater (7), olika prydnadsföremål som ljus (6), smycken (5), maskiner (5), fritidsbåtar (3) och handverktyg (3). Dessutom fanns det enstaka anmälningar om exempelvis sportartiklar, kosmetika, gasanordningar och barnavårdsartiklar. I Finlands anmälningar var de vanligaste riskerna kemisk risk, risk för kvävning orsakade av små delar som lossnar samt elstötar och yttre skador.   

Anmälningar görs till exempel utifrån enskilda marknadskontrollfall och resultaten av kontrollprojekt. Tukes och Tullen stod för största delen av Finlands anmälningar till systemet. Tukes gjorde anmälningar bland annat utifrån resultaten av marknadskontrollprojekt gällande reflexer, elverktyg och julleksaker. I Tullens anmälningar var den vanligaste risken kemisk risk.

-    Plastmjukgörare, dvs. ftalater, som är begränsade eller helt förbjudna i vissa produkter undersöktes i stor omfattning i olika produktgrupper, till exempel leksaker, accessoarer, skor och handverktyg, och upptäcktes också. De flesta av Tullens kontrollprover tas i samband med förtullning utifrån vår egen riskbedömning, men också riskbaserade kontroller av den interna handeln utförs även i fråga om ftalater, säger Jonna Neffling, produktsäkerhetschef vid Tullen.

Utöver Tullens och Tukes anmälningar gjorde Traficom i fjol tre anmälningar till systemet om fritidsbåtar som testades i ett marknadskontrollprojekt som var gemensamt för flera EU-länder

Safety Gate är en praktisk databank för företag och konsumenter

Information om farliga produkter som upptäckts i Europa har publicerats i systemet Safety Gate sedan 2005. På den offentliga webbplatsen finns information om över 32 000 produkter och det går att göra sökningar till exempel utifrån produktkategori, enskilda varumärken eller andra sökord. På webbplatsen går det att kontrollera om en viss produkt har dragits bort från marknaden i ett annat land och bland annat undersöka vilka slags risker som rent generellt har konstaterats i olika produktgrupper. På webbplatsen publiceras varje vecka ett sammandrag av de senaste anmälningarna som även kan beställas till den egna e-posten.

I och med den nya förordningen om produktsäkerhet som är under beredning kommer Safety Gate-systemets roll att öka ytterligare och nya funktioner kommer också att införas i systemet.

Mer information lämnas av 

Reija Sironen, överinspektör, tfn 029 5052 016 (fr.o.m. 14 mars), [email protected]
Mika Toivonen, gruppchef, tfn 029 5052 653 (13 mars), [email protected]

Jonna Neffling, produktsäkerhetschef, tfn 040 332 3325 (Tullens anmälningar), [email protected]

Bilagor:

Europeiska kommissionens årsrapport och statistik över farliga produkter 2022  

Veckorapporter över farliga produkter

Länk till Tukes Safety Gate-webbplats

 

Tillbaka till toppen