Hyppää sisältöön

Lähes 2200 Euroopan markkinoilta poistettua vaarallista tuotetta ilmoitettiin viime vuonna Safety Gate -järjestelmään

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 13.3.2023 14.20
Tiedote

Safety Gate -hälytysjärjestelmään tehtiin viime vuonna lähes 2200 ilmoitusta Euroopan markkinoilta löytyneistä vaarallisista tuotteista. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on välittää tietoa vaarallisiksi todetuista tuotteista, jotta ne voidaan tehokkaasti poistaa EU:n yhteismarkkinoilta. Suomi teki järjestelmään 79 ilmoitusta, jotka koskivat mm. leluja, vaatteita ja asusteita, henkilönsuojaimia ja sähkölaitteita. EU-komissio julkaisi vuotta 2022 koskevat vaarallisten tuotteiden tilastot 13.3.2023 järjestetyssä mediatapahtumassa.

Euroopan markkinavalvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa Safety Gate -järjestelmään markkinoiltaan löytämänsä vakavan riskin aiheuttavat tuotteet sekä riskin poistamiseksi tehdyt toimenpiteet. Tämän jälkeen muut jäsenmaat voivat tarkistaa, löytyykö samaa tuotetta niiden markkinoilta ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. 

– Aktiivisen viranomaisyhteistyön avulla voidaan merkittävästi lisätä markkinavalvonnan vaikuttavuutta, kun vaaralliseksi todettuja tuotteita voidaan jäljittää koko Euroopasta eikä tieto jää vain yhteen maahan, kertoo ylitarkastaja Reija Sironen Tukesista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii Suomen Safety Gate -yhteyspisteenä ja koordinoi toimintaa kansallisten viranomaisten ja komission välillä sekä osallistuu EU-tason yhteistyöhön.  

Suomi ilmoitti järjestelmään 79 vaarallista tuotetta 

Suomen markkinavalvontaviranomaiset ja Tulli tekivät Safety Gate -järjestelmään viime vuonna yhteensä 79 ilmoitusta. Suurimpana tuoteryhmänä olivat lelut (24), toisena vaatteet ja asusteet (9) ja kolmantena henkilönsuojaimet (8). Suomi teki ilmoituksia myös sähkölaitteista (7), erilaisista koriste-esineistä, kuten kynttilöistä (6), koruista (5), koneista (5), huviveneistä (3) ja käsityökaluista (3). Lisäksi joukossa oli yksittäisiä ilmoituksia esimerkiksi urheilutarvikkeista, kosmetiikasta, kaasulaitteista ja lastenhoitotarvikkeista. Suomen tekemissä ilmoituksissa yleisimmät riskit olivat kemiallinen riski, pienten irtoavien osien aiheuttama tukehtumisriski, sähköisku ja ulkoiset vammat.

Ilmoituksia tehdään esimerkiksi yksittäisten markkinavalvontatapausten ja valvontaprojektien tulosten perusteella. Valtaosa Suomen järjestelmään tekemistä ilmoituksista oli Tukesin ja Tullin tekemiä. Tukes teki ilmoituksia mm. heijastimille, sähkötyökaluille ja joululeluille tekemiensä markkinavalvontaprojektien tulosten perusteella. Tullin tekemissä ilmoituksissa yleisin riski oli kemiallinen riski.

– Rajoitettuja tai tietyissä tuotteissa kokonaan kiellettyjä muovinpehmentimiä eli ftalaatteja tutkittiin laajasti eri tuoteryhmistä, kuten leluista, asusteista, jalkineista ja käsityökaluista, ja niitä myös löydettiin. Valtaosa Tullin valvontanäytteistä otetaan tullauksen yhteydessä oman riskinarviointimme perusteella, mutta myös riskiperusteista sisäkaupan valvontaa tehdään ftalaattienkin osalta, sanoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling Tullista.

Tullin ja Tukesin tekemien ilmoitusten lisäksi Traficom teki viime vuonna järjestelmään kolme ilmoitusta huviveneistä, joita testautettiin usean EU-maan yhteisessä markkinavalvontaprojektissa

Safety Gate on hyödyllinen tietopankki yrityksille ja kuluttajille

Safety Gate -järjestelmässä on julkaistu tietoja Euroopassa löytyneistä vaarallisista tuotteista jo vuodesta 2005 alkaen. Julkiselta sivustolta löytyy tiedot jo yli 32 000 tuotteesta ja niitä voi etsiä esimerkiksi tuotekategorioittain, yksittäisen tuotemerkin tai muun hakusanan avulla. Sivustolta voi tarkistaa, onko jokin tietty tuote poistettu markkinoilta toisessa maassa sekä muun muassa tutkia, millaisia riskejä eri tuoteryhmissä on yleisesti todettu. Sivustolla julkaistaan viikoittain viimeisimpien ilmoitusten yhteenveto, jonka voi myös tilata omaan sähköpostiin.

Valmisteilla olevan uuden tuoteturvallisuusasetuksen myötä Safety Gate -järjestelmän rooli tulee kasvamaan entisestään ja siihen tullaan lisäämään myös uusia ominaisuuksia.

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Reija Sironen, p. 029 5052 016 (14.3. eteenpäin)
Ryhmäpäällikkö Mika Toivonen, p. 029 5052 653 (13.3.)
sähköpostit muotoa: [email protected] 

Tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, p. 040 332 3325 (Tullin ilmoitukset),
sähköposti: [email protected]

Liitteet:

EU:n komission 2022 vuosiraportti ja tilastot vaarallisista tuotteista 

Vaarallisten tuotteiden viikkoyhteenvedot

Linkki Tukesin Safety Gate -sivustolle  

 

 
Sivun alkuun