Hoppa till innehåll

Pohjoismaiset viranomaiset testasivat yli 150 kemikaalituotetta ja esinettä – PFOA-yhdistettä löytyi runsaasti erityisesti suksivoiteista

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 19.1.2022 7.59
Tiedote

Pohjoismaiden valvontaviranomaisten yhteisessä hankkeessa testattiin yhteensä 158 erilaista kemikaalituotetta ja esinettä, kuten suksivoiteita, mattoja, ulkoiluvaatteita ja kenkiä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vetämässä valvontahankkeessa testattiin erilaisista kemikaalituotteista ja esineistä perfluorattuja alkyyliyhdisteitä eli niin kutsuttuja PFAS-yhdisteitä. Tällä hetkellä Euroopan unionin pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevalla asetuksella (POP-asetus) rajoitetaan PFAS-yhdisteisiin kuuluvien perfluorioktaanihapon (PFOA) ja perfluorioktaanisulfonaatin (PFOS) käyttöä eri tuotteissa. Tuotteista mitattiin myös sellaisia PFAS-yhdisteitä, joiden käyttöä ei vielä ole rajoitettu, mutta jotka tulevat rajoitusten piiriin tulevaisuudessa.

PFAS-yhdisteitä löytyy useista tuotteista, mutta käytön laajuus yllätti

Hieman alle puolesta (40 %) kemikaalituotteista ja reilusti yli puolesta (65 %) testatuista esineistä löytyi PFAS-yhdisteitä. Eniten puutteita oli testatuissa suksivoiteissa ja suksien hoitotuotteissa, joista yli kolmannes (35 %) sisälsi rajoitettua PFOA-yhdistettä yli sallitun pitoisuuden. Yleisin valvontatoimenpide oli tuotteelle asetettu myyntikielto.

Puolet testatuista ulkoilutekstiileistä sisälsi rajoitettua PFOA-yhdistettä, mutta niiden pitoisuus jäi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alle kielletyn määrän. Useat tuotteet sisälsivät myös sellaisia PFAS-yhdisteitä, joiden käyttöä ei ole vielä rajoitettu.

– Se yllätti, että näin suuri osa testatuista tuotteista sisälsi PFAS-yhdisteitä. Yhdisteet esiintyivät tuotteissa seoksena, jossa oli pieniä pitoisuuksia useita erilaisia yhdisteitä, sanoo ylitarkastaja Petteri Talasniemi.

Rajoitukset kiristyvät tulevaisuudessa – Tukes jatkaa PFAS-aineiden valvontaa Suomessa

PFAS-yhdisteisiin liittyvien terveys- ja ympäristöhuolien vuoksi EU on asettamassa uusia rajoituksia C9-14 perfluorialkyylikarboksyylihapoille, perfluoriheksaanisulfonihapolle (PFHxS) ja perfluoriheksaanihapolle (PFHxA) sekä näiden johdannaisyhdisteille.

Lisäksi EU:ssa on valmisteilla laaja rajoitus, jonka tarkoituksena on vähentää samalla kertaa kaikkien PFAS-yhdisteiden käyttöä erilaisissa tuotteissa, jos käyttö ei ole välttämätöntä. Valmisteilla on myös rajoitus, joka koskee PFAS-yhdisteiden käyttöä erityisesti tulipalojen sammuttamiseen tarkoitetuissa vaahdoissa. Rajoitusten myötä pyritään vähentämään aineiden käyttöön mahdollisesti liittyviä riskejä ja siirtymään turvallisempiin vaihtoehtoihin.  

– Koska tarkastetuista tuotteista löytyi sekä rajoitettuja että rajoitetuiksi tulevia PFAS-yhdisteitä, tulemme jatkamaan PFAS-aineiden valvontaa myös tulevina vuosina, sanoo ylitarkastaja Petteri Talasniemi.

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut hankkeen tuloksista raportin tammikuussa 2022. Tukesin lisäksi valvontahankkeeseen osallistuivat Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan valvontaviranomaiset.

Tukes testautti kulutustavaroiden sisältämiä PFAS-yhdisteitä edellisen kerran vuonna 2019.

Mikä on PFAS-yhdiste?

  • PFAS-yhdisteitä eli perfluorattuja alkyyliyhdisteitä käytetään monissa kuluttajatuotteissa niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi.

  • PFOA ja PFOS luokitellaan terveydelle vaarallisiksi aineiksi, joille altistuminen saattaa aiheuttaa muun muassa lisääntymiseen ja kehitykseen kohdistuvia haittavaikutuksia. Aineilla on kyky kertyä elimistöön ja erittyä äidinmaitoon.

  • PFAS-yhdisteitä on tuhansia ja ne hajoavat ympäristössä hyvin hitaasti

  • PFAS-yhdisteille on mahdollista altistua niin työssä, elintarvikkeiden, kulutustuotteiden kuin ympäristön kautta.

  • Ihmisen kannalta merkittävä PFAS-yhdisteiden lähde on ravinto.

Tutustu myös

Valvontahankkeen raportti: Nordic enforcement project on PFOS and PFOA in chemical products and articles (norden.diva-portal.org)

Perfluoroalkyl chemicals (PFAS) - ECHA (europa.eu)

PFAS-yhdisteet (thl.fi)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Petteri Talasniemi, p. 0295 052 104, sähköposti muotoa: [email protected]