Utrymningssäkerheten i rymningsrum utreds

Mediatiedote 22.1.2019 11.31
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har bett räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Räddningsverken och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kartlägger utrymningssäkerheten i samarbete med verksamhetsutövarna. Bakgrunden till utredningen är branden i ett rymningsrum i Polen i början av januari där fem personer omkom.

Rymningsspelen har ökat i popularitet också i Finland. Det finns uppskattningsvis ca 100 rymningsrum i Finland. I ett rymningsspel låses deltagarna in i ett rum, och de försöker ta sig ut från rummet i 60 minuter med hjälp av olika tips.

Räddningsverken ska se till att verksamhetsutövaren har förberett sig för att möta nödsituationer, att utrymningsvägarna går att använda och att de är tillräckligt noggrant utmärkta. Rymningsspelen är också en konsumenttjänst vars säkerhet Tukes övervakar.

– I Finland behöver man inte bekymra sig för säkerheten i rymningsrum. Eftersom affärsmodellen är relativt ny, säkerställer räddningsverken nu i samarbete med Tukes att det inte finns några gråa områden i utrymningssäkerheten, berättar specialsakkunniga Jarkko Häyrinen.

Resultaten av kartläggningen publiceras i mitten av februari.

Ytterligare information:

Jarkko Häyrinen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 436, [email protected]

Petteri Mustonen, överinspektör, Tukes, tfn 0295 052 099, [email protected]