Se över målen på bollplanerna!

Tukes 19.4.2017 13.30
Pressmeddelande

Säkerheten på bollspelsområdena måste utvecklas, exempelvis så välter en del av målen för lätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Bollförbund har publicerat anvisningar om hur bollspelsmålens och -planens säkerhet kan förbättras. Anvisningen är till hjälp bland annat för målens tillverkning, anskaffning, underhåll av spelplanen och identifiering och reparation av potentiellt farliga mål.

På allmänna spelområden används olika typer av mål, avseende höjd, vikt och prioritering. Det är viktigt att identifiera fungerande strukturella lösningar och målens säkerhetsbrister, eftersom ett mål som välter kan orsaka allvarliga olyckor. Vanliga lättvälta mål är till exempel kraftigt fram- och övertyngda, ofta inte fabrikstillverkade, gamla mål. Deras stolpar kan vara tillverkade av tunga järn-/stålrör och ofta är de bakre/nedre konstruktionerna lättare än de främre.

Syftet med Tukes och Finlands Bollförbunds anvisningar är att hjälpa verksamhetsutövare att uppfylla konsumentsäkerhetslagens krav och därigenom utveckla säkerheten på bollspelsområdena. Tukes och Finlands Bollförbund uppmanar verksamhetsutövare att läsa anvisningar och i samband med vårens underhållsarbeten sköta säkerheten på sina spelområden.

Allmänna bollspelområden, skridskobanor och de spelmål som används där ska uppfylla kraven enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Enligt lagen ska verksamhetsutövaren säkerställa att en konsumtionsvara eller en konsumenttjänst inte medför fara för någons hälsa eller egendom. Verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga och korrekta uppgifter om varorna och tjänsterna och ska bedöma vilka risker som är förenade med dessa

Anvisning och webbplats:

Anvisningar för tillverkning, anskaffning och underhåll av säkra målburar  

Tukes webbplats delen Allmänna bollspelsområden 

Rättsakter: 

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och ändring (1510/2015)

Mer information:

överinspektör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194

E-postadresserna har formen: [email protected]

anläggningschef Tero Auvinen, tfn 040 823 5243

E-postadresserna har formen: [email protected]