Pallokenttien maalit kuntoon!

Tukes
19.4.2017 13.30
Tiedote

Pallokenttien turvallisuudessa on kehitettävää, esimerkiksi osa maaleista kaatuu liian helposti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Palloliitto ovat julkaisseet ohjeen, jossa kerrotaan miten pelimaalien ja pallokenttien turvallisuutta voidaan parantaa. Ohjeesta saa apua mm. maalien valmistukseen, hankintaan, pelikenttien ylläpitoon ja mahdollisten vaarallisten maalien tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Yleisillä pelialueilla on käytössä monenlaisia maaleja niin korkeudeltaan, painoltaan kuin painotuksiltaan. Toimivien rakenteellisten ratkaisujen ja maalien turvallisuuspuutteiden tunnistaminen on tärkeää, sillä maalien kaatumiset voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Yleisimpiä helposti kaatuvia maaleja ovat esimerkiksi voimakkaasti etu- ja yläpainoiset, usein ei-tehdasvalmisteiset, vanhat maalit. Niiden tolpat on voitu valmistaa painavasta rauta-/teräsputkesta ja usein taka-/alaosan rakenteet ovat etuosan rakenteita kevyemmät.

Tukesin ja Suomen Palloliiton ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa toiminnanharjoittajia noudattamaan kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia ja sitä kautta kehittää pallopelialueiden turvallisuutta. Tukes ja Suomen Palloliitto kehottavatkin tutustumaan ohjeistukseen ja huolehtimaan kevään kunnossapitotöiden yhteydessä pelialueidensa turvallisuudesta.

Yleisten pallopelialueiden, luistelukenttien ja niillä käytettävien pelimaalien tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vaatimukset. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on varmistauduttava, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

Ohje ja verkkosivu:

Ohje turvallisten pelimaalien valmistukseen, hankintaan ja ylläpitoon  

Tukesin verkkosivujen osio Yleiset pallopelialueet

Säädökset: 

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja siihen liittyvä muutos (1510/2015)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jaakko Laitinen, p. 029 5052 194

sähköpostit muotoa: [email protected]

olosuhdepäällikkö Tero Auvinen, p. 040 823 5243

sähköpostit muotoa: [email protected]