Hoppa till innehåll

Räddningsväst skulle förhindra de flesta drunkningar i båttrafiken

Mediatiedote
Utgivningsdatum 26.5.2023 8.30 | Publicerad på svenska 26.5.2023 kl. 14.20
Pressmeddelande

I samband med båttrafik drunknar årligen cirka 40–60 människor. De flesta som drunknat i båttrafiken hade inte räddningsväst på sig. Räddningsvästen är inte till någon hjälp på båtens botten, utan bör tas på redan innan man ger sig ut på sjön. En ordentligt påtagen räddningsväst i rätt storlek kan rädda livet på dig och dina nära i sommar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa räddningsvästar för barn. Med testerna som grund har man framfört krav på att två räddningsvästar dras bort från marknaden och försäljningen av två västar har avslutats på grund av säkerhetsbrister.

Olycksutredningscentralen samlade med hjälp av samarbetsmyndigheter in uppgifter om alla drunkningsolyckor 2021. Undersökningen visar att de flesta av drunkningsoffren saknade räddningsväst. 

Drunkningsolyckor skulle oftast kunna undvikas med rätt säkerhetsattityd och beredskap, genom att vara nykter och genom att alltid ta på sig räddningsväst när man ger sig ut på sjön. 

– Dessutom är det viktigt att räddningsvästen är av rätt slag, lagom stor och rätt påtagen. Man bör alltså också sätta sig in i räddningsvästens bruksanvisning. Ett vanligt fel är att till exempel låta bli att fästa räddningsvästens grenremmar, så att västen kan lossna om du hamnar i vattnet, säger Asta Koivisto, överinspektör vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Vad är det för skillnad på flytväst och räddningsväst?

Räddningsvästar är avsedda för situationer där man kan behöva vänta på hjälp. De är avsedda för såväl simkunniga som icke simkunniga. De vänder personens ansikte uppåt om man hamnar i vattnet. För barn ska man alltid välja räddningsväst, inte flytväst!

Flytvästar är avsedda för simkunniga personer i situationer där hjälpen är nära. De håller dig inte på ytan utan att du själv är aktiv. 

Tips för att köpa en bra räddningsväst

Kontrollera att märkningen på västen är korrekt när du köper en räddningsväst. Räddningsvästar ska vara försedda med 

 • uppgift om tillverkaren och/eller importören
 • CE-märkning och ett fyrsiffrigt identifikationsnummer för det anmält organ som övervakar skyddets kvalitet
 • uppgift om den standard enligt vilken västen är tillverkad (EN ISO 12402)
 • prestandanivå (100 N, 150 N eller 275 N)
 • västens storlek, till exempel bröstomfång och vikt
 • minsta flytförmåga.

Västen ska åtföljas av bruksanvisningar samt en EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska. Om ingen försäkran om överensstämmelse följer med västen ska det finnas en länk i bruksanvisningarna till en webbplats där den finns.

– En korrekt märkning visar ofta att tillverkaren är förtrogen med kraven på produkten även i övrigt, säger Koivisto.

– Välj en väst som är avsedd för användarens vikt. Vid val av viktklass ska du också beakta eventuell klädsel. En väst av lämplig viktklass håller användaren i ett bra läge på ytan, Koivisto fortsätter.

Tukes lät testa räddningsvästar för barn – flera säkerhetsbrister hittades

Tukes utövar tillsyn över räddningsvästars säkerhet riskbaserat. I projektet som startades förra året låt man testa åtta räddningsvästar för barn hos Fleetwood Test House. Med testerna som grund har man framför krav på att två räddningsvästar dras bort från marknaden och försäljningen av två västar har avslutats på grund av säkerhetsbrister. Information om de räddningsvästar för barn som dragits bort från marknaden finns på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi

Tillbakadragande från marknaden 

Hokka Boating räddningsväst för barn XXS 
Räddningsväst för små barn

Bristerna bestod av bland annat:

 • Kraven gällande flytförmåga uppfylldes inte. Räddningsvästen kan medföra drunkningsrisk om den används nära gränsen för maximal vikt (Räddningsväst för små barn)
 • Räddningsvästen vände inte testdockans ansikte uppåt. Ansiktet på ett medvetslöst barn kan då hamna under vattnet och barnet kan drunkna. (Räddningsväst för små barn och Hokka Boating räddningsväst för barn XXS)
 • Kraven på fribord (avstånd från ansikte till vattenyta) uppfylldes inte till alla delar. Alltför litet fribord kan medföra att barnets andningsvägar hamnar under vattenytan. (Hokka Boating räddningsväst för barn XXS)
 • Hokkas väst saknade dessutom de dokument som krävs enligt förordningen om personlig skyddsutrustning. 

Upphörande med försäljning

Talamex No. 2 räddningsväst, Tillverkningsparti/DOM: IV/2022 
 McSailor räddningsväst 10–20 kg, Tillverkningsparti 1/2022 

Bristerna bestod av bland annat:

 • Kraven gällande flytförmåga uppfylldes inte (Talamex No. 2 räddningväst, Tillverkningsparti/DOM: IV/2022)
 • Kraven på fribord (avstånd från ansikte till vattenyta) uppfylldes inte till alla delar. (Talamex No. 2 räddningväst, Tillverkningsparti/DOM: IV/2022)
 • Västens spänne och dragkedja höll inte i dragtesterna. (McSailor räddningsväst 10-20 kg, Tillverkningsparti 1/2022)

Myndigheten förhandsgranskar inte personlig skyddsutrustning 

88 procent av konsumenterna tror att myndigheterna förhandsgranskar personlig skyddsutrustning. Men det stämmer inte. Tukes övervakar säkerheten för produkter på marknaden riskbaserat. Ansvaret för räddningsvästars säkerhet ligger hos tillverkaren, importören och distributören.

Länkar: 

OTKES undersökning: Tapaturmaiset hukkumiset 2021
Webbplatsen Vaarallisettuotteet.fi 

Ytterligare information: 
Överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187
e-postadresser har formatet: [email protected] 

Tillbaka till toppen