Hyppää sisältöön

Pelastusliivit estäisivät suurimman osan vesiliikenteen hukkumisista

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 26.5.2023 8.30
Tiedote

Vesiliikenteessä hukkuu vuosittain noin 40–60 ihmistä. Suurimmalla osalla vesiliikenteessä hukkuneista ei ole ollut pelastusliivejä päällä. Pelastusliivi ei auta veneen pohjalla, vaan se kannattaa pukea päälle jo ennen vesille lähtöä. Oikeankokoinen ja kunnolla päälle puettu pelastusliivi voi pelastaa tänä kesänä sinun ja läheistesi hengen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut lasten pelastusliivejä. Testausten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus keräsi yhteistyöviranomaisten avulla tiedot kaikista vuonna 2021 tapahtuneista tapaturmaisista hukkumisista. Tutkimuksesta selviää, että suurin osa hukkuneista on ollut vesillä ilman pelastusliivejä. 

Hukkumiset voitaisiin useimmiten välttää oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella, olemalla selvin päin ja pukemalla pelastusliivit päälle aina vesille lähdettäessä. 

– Lisäksi on tärkeää, että pelastusliivi on oikeanlainen, sopivan kokoinen ja oikein puettu. Kannattaa siis tutustua myös pelastusliivien käyttöohjeisiin. Yleinen virhe on esimerkiksi jättää pelastusliivin haararemmit kiinnittämättä, jolloin liivi voi irrota päältä, jos joutuu veden varaan, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Asta Koivisto

Mitä eroa on kelluntaliivillä ja pelastusliivillä? 

Pelastusliivit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua voi joutua odottamaan. Ne on tarkoitettu sekä uimataitoisille että uimataidottomille. Ne kääntävät henkilön kasvot ylöspäin, kun hän joutuu veden varaan. Lapselle pitää aina valita pelastusliivit, ei kelluntaliivejä!
Kelluntaliivit on tarkoitettu uimataitoisille tilanteisiin, joissa apu on lähellä. Ne eivät pidä pinnalla ilman omaa aktiivisuutta. 

Vinkkejä hyvän pelastusliivin hankintaan 

Kun ostat pelastusliivejä, varmista, että liivien merkinnät ovat kunnossa. Pelastusliiveissä pitää olla: 
•    Valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot.
•    CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.
•    Tieto standardista, jonka mukaisesti liivit on valmistettu (EN ISO 12402).
•    Suoritustaso (100 N, 150N tai 275N).
•    Tieto liivin koosta, esim. rinnanympärys ja paino.
•    Vähimmäiskelluttavuus.

Liivien mukana tulee olla käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi. Jos vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei toimiteta liivin mukana, käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta se löytyy.

– Oikeanlaiset merkinnät kertovat usein siitä, että valmistaja on perehtynyt tuotetta koskeviin vaatimuksiin myös muilta osin, Koivisto sanoo.

– Valitse liivit, jotka on tarkoitettu juuri käyttäjän painolle. Huomioi oikeaa painoluokkaa valitessa myös mahdollinen vaatetus. Oikean painoluokan liivit pitävät käyttäjän parhaiten pinnalla hyvässä asennossa, Koivisto jatkaa. 

Tukes testautti lasten pelastusliivejä – useita turvallisuuspuutteita löytyi 

Tukes valvoo pelastusliivien turvallisuutta riskiperusteisesti. Viime vuonna alkaneessa projektissa testautettiin kahdeksan lasten pelastusliiviä Fleetwood Test Housessa. Testaustulosten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu. Tiedot markkinoilta poistetuista lasten pelastusliiveistä löytyvät vaarallisettuotteet.fi -sivustolta

Markkinoilta poistot 

Hokka Boating  XXS pelastusliivit 
Pelastusliivit taaperolle

Puutteita olivat mm:

  • Vaatimukset eivät täyttyneet kelluttavuuden osalta. Pelastusliivi voi aiheuttaa hukkumisvaaran, jos sitä käytetään ilmoitetun maksimipainon äärirajoilla. (Pelastusliivit taaperolle)
  • Pelastusliivi ei kääntänyt testinukkea kasvot ylöspäin. Tällöin tajuttoman lapsen kasvot voivat jäädä veden alle ja lapsi voi hukkua. (Pelastusliivit taaperolle ja Hokka Boating pelastusliivit XXS)
  • Varalaidan vaatimukset eivät täyttyneet kaikilta osin. Liian pieni varalaita voi aiheuttaa lapsen hengitysteiden joutumisen vedenpinnan alapuolelle. (Hokka Boating pelastusliivit XXS)
  • Hokan liiveistä puuttuivat lisäksi henkilönsuojainasetuksen edellyttämät asiakirjat. 

Myynnin lopettaminen

Talamex No. 2 pelastusliivit, Valmistuserä/DOM: IV/2022 
 McSailor pelastusliivit 10–20 kg, Valmistuserä 1/2022 

Puutteita olivat mm:

  • Vaatimukset eivät täyttyneet kelluttavuuden osalta. (Talamex No. 2 pelastusliivi, valmistuserä/DOM: IV/2022)
  • Varalaidan vaatimukset eivät täyttyneet kaikilta osin. (Talamex No. 2 pelastusliivi, valmistuserä/DOM:IV/2022)
  • Liivin solki sekä vetoketju pettivät vetotesteissä. (McSailor pelastusliivit 10–20 kg, Valmistuserä 1/2022)

Viranomainen ei ennakkotarkasta henkilönsuojaimia 

88 prosenttia kuluttajista uskoo, että viranomaiset ennakkotarkastavat henkilönsuojaimia ennakkoon. Näin ei kuitenkaan ole. Tukes valvoo markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta riskiperusteisesti. Pelastusliivien turvallisuus on valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuulla.

Linkit: 

OTKESin tutkimus: Tapaturmaiset hukkumiset 2021
Vaarallisettuotteet.fi -sivusto 

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Asta Koivisto, p. 029 5052 187
sähköposti muotoa: [email protected]

Tiedotetta täydennetty 29.5. merkitsemällä puutteiden kohdalle mitä liiviä puute koski.

 
Sivun alkuun