Anmälan angående elanordningar och verksamhet i godkända rörelser görs nu elektroniskt

9.6.2020 10.48
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utvidgat den elektroniska ärendehanteringen. Anmälan angående elanordningar och driftledare för dem samt anmälan om verksamhet och ändringar i godkända rörelser görs elektroniskt i fortsättningen.

Redan tidigare har man i e-tjänsten kunnat göra verksamhets- och ändringsanmälan angående elarbeten. Nu kan man även göra anmälan angående elanläggningar (klasserna 2c, 2d och 3c)  och driftsledare och verksamhets- och ändringsanmälan från godkända rörelser i regionförvaltningens ärendehantering vid punkten Tukes-tjänster. I tjänsten kan man anmäla bl.a. en ny elanläggning och driftsledare samt ändringar i dessa eller i anläggningens tekniska uppgifter. E-tjänster finns endast på finska.  

Inloggning i e-tjänsten sker informationssäkert och snabbt med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Där kan man göra ärenden anhängiga och följa processen samt svara på eventuell begäran om ytterligare uppgifter på ett enkelt sätt. Efter anmälan förs ärendet omedelbart och säkert till Tukes handläggningssystem, varifrån kunden får meddelanden i realtid till den meddelade e-posten om de olika skedena i handläggningen. Beslut i ärendet kommer elektroniskt till arbetsbordet i ärendehanteringstjänsten som kunden har tillgång till via länken som kommer i e-posten. Handlingar angående ärenden finns kvar i e-tjänsten för senare behov.

Redan tidigare har man i ärendehanteringen kunnat göra verksamhets- och ändringsanmälan angående anordningar i kylbranschen och räddningsväsendet och ansöka om behörighet. Genom Tukes ärendehanteringstjänst anmäler dessutom arrangörerna av växtskyddsexamen uppgifter om personer som avlagt examen.

Ytterligare information:

Johanna Reponen, fö[email protected], tfn 029 5052 005 (anmälan om elanordningar)

Marika Sintonen, fö[email protected], tfn 029 5052 182 (elektronisk ärendehantering)

Video om elektronisk ärendehantering

Meddelande 13.3.2019: Tukes går över till elektronisk ärendehantering