Användningen av konserveringsmedlet metylisotiazolinon i kosmetika som sköljs av begränsas ytterligare

Tukes 19.7.2017 9.43
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har fastställt en ny strängare begränsning för användningen av metylisotiazolinon i kosmetiska produkter som sköljs av. I dessa typer av produkter är den nya maximala koncentrationen efter övergångstiderna 0,0015 %. Användningen av metylisotiazolinon i kosmetika skärps ytterligare därför att ämnet är hudsensibiliserande och har orsakat många fall av kontaktallergi.

Användningen av metylisotiazolinon i kosmetiska produkter som lämnas kvar i samband med användningen, totalförbjöds redan i februari 2017. I kosmetiska produkter som sköljs av, exempelvis schampo och tvål, är dess högsta tillåtna koncentration för närvarande 0,01 %.

Korta övergångstider för tillämpningen av den nya begränsningen

Genom den förordning som Europeiska kommissionen gav i juli 2017 begränsas den högsta tillåtna koncentrationen i kosmetiska produkter som sköljsav ytterligare och får efter övergångstiderna vara högst 0,0015 %. Övergångstiden 27 januari 2018 gäller utsläppande på marknaden och 27 april 2018 tillhandahållande på marknaden.

– Övergångstiderna är ganska korta, så branschaktörerna bör i god tid försäkra sig om att produkterna är förenliga med den nya begränsningen senast när övergångstiderna löper ut. Den första övergångstiden gäller produkter som släpps ut på marknaden av en tillverkare eller en importör inom EU. Den senare övergångstiden gäller alla preparat som levererats för distribution, förbrukning och användning och som efter den 27 april 2018 ska vara förenliga med den nya begränsningen, berättar överinspektör Jarkko Loikkanen vid Säkerhets- och kemikalieverket.

Konserveringsmedlet metylisotiazolinon anges med INCI-namnet Methylisothiazolinone i den förteckning över beståndsdelar för kosmetika som finns på förpackningen.

Metylisotiazolinon kan användas som konserveringsmedel i kosmetika också som en blandning tillsammans med metylkloroisotiazolinon (INCI-namn: Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone).  Blandningen är tillåten endast i kosmetiska produkter som sköljs av i en maximal koncentration av 0,0015 %.

Ytterligare information:
Överinspektör Jarkko Loikkanen,
tfn 029 5052 068
[email protected]

Kommissionens förordning (EU) 2017/1224 (Methylisothiazolinone)

Tukesin metyyli-isotiatsolinonia koskeva ammattilaistiedote (26.1.2017) (på finska)