Hoppa till innehåll

Sju olyckor med dödlig utgång inom fritidstjänster i fjol

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.2.2022 8.37 | Publicerad på svenska 10.2.2022 kl. 9.06
Pressmeddelande

Förra året behandlade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 46 allvarliga olyckor som inträffat inom fritidstjänster. Som allvarlig olycka klassificeras bland annat dödsfall samt irreversibla skador och sådana som kräver en lång konvalescenstid, till exempel ryggskador eller benfrakturer. Flest allvarliga olyckor inträffade på badstränder och i simhallar, inom utförsåkning och motorsport. I sju olyckor omkom kunden genom olyckshändelse. Av dessa var tre drunkningsolyckor på badstränder. I samband med dykning omkom två personer, inom motocross och snöskotersafari en person.

Inom fritidstjänster omkom ett barn och dessutom skadades 10 minderåriga allvarligt i olyckor. Allvarliga olyckor inträffade i tjänster som är populära bland unga, exempelvis i simhallar och på badstränder, vid ridning, utförsåkning och karting.

Det kom in sammanlagt 180 anmälningar till Tukes om att en kund skadat sig i en tjänst. Av dessa var hälften (90 st.) måttligt allvarliga, dvs. kunden fick skador som krävde någon form av vård.

Merparten av olyckorna orsakades av brister antingen i tjänsteleverantörens eller i kundens förfaringssätt. Endast enstaka olyckor berodde på tekniska fel. 

År 2021 genomförde Tukes sammanlagt 232 inspektioner av tjänster. Inspektionerna riktades i synnerhet mot tjänster utomhus. Vid cirka var fjärde inspektion upptäcktes allvarliga brister i tjänstens säkerhet och tjänstleverantören fick en uppmaning att korrigera bristerna. 

Coronapandemin har inte påverkat det totala antalet olyckor

Antalet allvarliga olyckor för kunder inom konsumenttjänster har hållit sig på ungefär samma nivå under några års tid. 

– Stängningen av tjänster på grund av coronapandemin har haft en överraskande liten effekt på det totala antalet olyckor som anmälts till Tukes, berättar ledande expert Mervi Murtonen.  Anmälningarna riktas bara mot andra tjänster än före coronapandemin.   

Föräldrar ska se efter sina icke simkunniga barn 

– Inom vattensäkerheten har vi mycket att förbättra, konstaterar Murtonen. I simhallar och på badstränder händer alltför många dödsolyckor samt allvarliga tillbud som kräver vattenlivräddning eller återupplivning, då någon hamnat under ytan och varit nära att drunka. 

Sommaren var varm och det var trängsel på badstränderna. Vid olyckor på badstränder är det typiskt att föräldrarna inte ser efter sina icke simkunniga barn tillräckligt bra eller att en icke simkunnig person av annan orsak hamnar på för djupt vatten. I simhallar ledde långa dykningar eller försök att hålla andan till några allvarliga tillbud där personen kunde räddas tack vare uppmärksamhet av antingen badvakter eller andra simmare.  

Säkrare tjänster genom olycksfallsdata

– Tjänsteleverantörer har en lagstadgad plikt att anmäla olyckor till Tukes. Tyvärr får Tukes dock inte kännedom om alla olyckor. Därför uppmanar jag varje kund att aktivt anmäla olyckor eller tillbud i tjänster först till tjänstleverantören och vid behov även till Tukes. Med hjälp av olycksfallsdata kan vi påverka tjänsternas säkerhet genom övervakning, handledning och rådgivning, säger Murtonen.

– Tukes uppgift är att säkerställa att tjänsteleverantörerna sörjer för kundernas säkerhet och ser till att motsvarande olyckor inte inträffar igen, tillägger Murtonen. Under 2022 fortsätter vi att utreda noggrannare i synnerhet olyckorna med dödlig utgång. Dessutom effektiviserar vi lärandet av olyckor till exempel genom samarbete med intressegrupperna och delning av olycksfallsdata. Murtonen berättar att sammanställningar av olyckor inom tjänsterna även i fortsättningen kommer att publiceras i Tukes VARO-register

Tjänsteleverantören ansvarar för tjänstens säkerhet

Tjänsteleverantören ansvarar alltid för tjänstens säkerhet. Tukes övervakar säkerheten för konsumenttjänster riskbaserat i enlighet med sin årliga övervakningsplan. Tukes förhandsgranskar inte nya tjänster eller serviceobjekt. 

Exempel på allvarliga olyckor inom konsumenttjänster 2021

  • Ett barn som var och simmade med sina kamrater drunknade på badstranden.
  • En offpiståkare krockade med ett hinder.
  • En snöskotersafarikund gav av misstag full gas och krockade med ett träd.
  • En kund prövade ett svårt hopp i en trampolinpark och föll ned på madrassen med nacken före.
  • Ett barn föll till golvet från simhallens hopptorn från 5 meters höjd.

Mer information:
Ledande expert Mervi Murtonen, tfn 029 5052 080
[email protected]

Länk till Tukes webbplats: Anmälan om en farlig tjänst 

 

 

Tjänster som tillhandahålls konsumenter