Hoppa till innehåll

Vapaa-ajan palveluissa seitsemän kuolemaan johtanutta onnettomuutta viime vuonna

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 10.2.2022 8.37
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsitteli viime vuonna 46 vakavaa vapaa-ajan palveluissa tapahtunutta onnettomuutta. Vakavaksi onnettomuudeksi luokitellaan esim. kuolemantapaukset sekä palautumattomat tai pitkän toipumisajan vaativat vammat, kuten rankavammat tai jalkojen murtumat. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui uimarannoilla ja uimahalleissa, laskettelussa ja moottoriurheilussa. Seitsemässä onnettomuudessa asiakas kuoli tapaturmaisesti. Näistä kolme oli hukkumisia uimarannalla. Sukellustapahtumissa kuoli kaksi henkilöä, motocrossissa ja moottorikelkkasafareilla yksi henkilö. 

Vapaa-ajan palveluissa menehtyi yksi lapsi ja lisäksi 10 alaikäistä loukkaantui onnettomuuksissa vakavasti. Vakavat onnettomuudet tapahtuivat nuorten suosimissa palveluissa, esim. uimahalleissa ja uimarannoilla, ratsastuksessa, laskettelussa ja kartingissa.

Ilmoituksia asiakkaan loukkaantumisesta palvelussa tuli Tukesiin yhteensä 180 kpl. Näistä puolet (90 kpl) oli vakavuudeltaan kohtalaisia, eli asiakkaalle aiheutui tapaturmasta jonkinasteista hoitoa vaatineita vammoja.

Suurin osa onnettomuuksista johtui puutteista joko palveluntarjoajan tai asiakkaan toimintatavoissa. Vain yksittäiset onnettomuudet johtuivat teknisistä vioista. 

Vuonna 2021 Tukes teki palveluihin yhteensä 232 tarkastusta. Tarkastuksia kohdennettiin erityisesti ulkona tarjottaviin palveluihin. Noin joka neljännellä tarkastuksella havaittiin vakavia puutteita palvelun turvallisuudessa ja annettiin palveluntarjoajalle kehotus asioiden kuntoon saattamiseksi. 

Koronapandemia ei ole vaikuttanut tapaturmien kokonaismäärään 

Kuluttajapalveluiden asiakkaille tapahtuvien vakavien onnettomuuksien määrä on pysynyt muutaman vuoden suunnilleen samalla tasolla.

– Koronapandemian aiheuttamat palveluiden sulut ovat vaikuttaneet Tukesiin ilmoitettujen tapaturmien kokonaismäärään yllättävän vähän, kertoo johtava asiantuntija Mervi Murtonen. Ilmoitukset kohdistuvat vain eri palveluihin kuin ennen koronaa.  

– Esimerkiksi matkailupalveluihin ja Lapin ohjelmapalveluihin liittyvät vakavat onnettomuudet ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin ennen koronaa, Murtonen huomauttaa. 

Vanhempien pitää valvoa uimataidottomia lapsia 

– Vesiturvallisuudessa on meillä paljon parannettavaa, Murtonen toteaa. Uimahalleissa ja uimarannoilla tapahtuu aivan liikaa kuolemantapauksia, vesipelastusta tai elvytystä vaativia veden alle joutumisia tai vakavia vaaratilanteita, joissa hukkuminen on ollut lähellä. 

Kesä oli lämmin ja uimarannoilla oli ruuhkaa. Uimarannoilla tapahtuville onnettomuuksille tyypillistä on esim. se, että vanhemmat eivät valvo uimataidottomia lapsia riittävän tarkasti tai uimataidoton henkilö joutuu muusta syystä liian syvään veteen. Uimahalleissa asiakkaiden tekemät pitkät sukellus- tai hengenpidätysharjoitteet johtivat muutamiin vakaviin vaaratilanteisiin, joissa henkilö saatiin pelastettua joko uinninvalvojien tai muiden uimareiden valppauden ansiosta. 

Onnettomuustiedon avulla parannetaan palveluiden turvallisuutta

–  Onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin on palveluntarjoajan lakisääteinen tehtävä. Valitettavasti kaikki onnettomuudet eivät kuitenkaan tule Tukesin tietoon. Kannustankin jokaista asiakasta ilmoittamaan aktiivisesti palveluissa tapahtuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista ensin palveluntarjoajalle ja tarvittaessa myös meille Tukesiin. Onnettomuustiedon avulla voimme vaikuttaa palveluiden turvallisuuteen valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan keinoin, Murtonen sanoo.

– Tukesin tehtävänä on varmistaa, että palveluntarjoaja huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja että vastaavia onnettomuuksia ei tapahtuisi jatkossa, Murtonen jatkaa. Vuonna 2022 jatkamme erityisesti kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tarkempaa selvittelyä. Lisäksi tehostamme onnettomuuksista oppimista esim. sidosryhmäyhteistyöllä ja onnettomuustietoa jakamalla. Koosteita palveluiden onnettomuuksista tullaan jatkossakin julkaisemaan Tukesin VARO-rekisterissä , Murtonen kertoo. 

Palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta

Vastuu palvelun turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla. Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta riskiperusteisesti vuosittaisen valvontasuunnitelmansa mukaisesti. Tukes ei ennakkotarkasta uusia palveluita tai palvelukohteita. 

Esimerkkejä kuluttajapalveluiden vakavista onnettomuuksista vuodelta 2021

  • Kavereiden kanssa uimassa ollut lapsi hukkui uimarannalla.
  • Laskettelija törmäsi hoidetun rinnealueen ulkopuolella olevaan esteeseen.
  • Moottorikelkkasafarin asiakas painoi vahingossa kaasun pohjaan ja törmäsi puuhun.
  • Asiakas kokeili vaikeaa hyppyä trampoliinipuistossa ja putosi niskoilleen patjalle.
  • Lapsi putosi uimahallin hyppytornista 5 metrin korkeudesta lattialle.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mervi Murtonen, p. 029 5052 080
[email protected]

Linkki Tukesin verkkosivulle: Ilmoita vaarallisesta palvelusta

Kuluttajille tarjottavat palvelut