Hoppa till innehåll

Skyddsredskap avsedda för militärbruk inte lämpliga som personlig skyddsutrustning

Tukes
Utgivningsdatum 17.12.2013 9.00
Pressmeddelande

Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. hjälmar och skyddsvästar, har sålts till konsumenter felaktigt som personlig skyddsutrustning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar att använda dessa produkter såsom personlig skyddsutrustning inte är tryggt. Om skyddsredskap avsedda för militärbruk marknadsförs som personlig skyddsutrustning ska dessa uppfylla de europeiska säkerhetskraven.

Med personlig skyddsutrustning avses en apparat, ett redskap eller ett skyddsplagg som har utformats för att användas som skydd mot fara för hälsan eller säkerheten. Personlig skyddsutrustning som finns på marknaden ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Produkterna ska t.ex. ha en CE-märkning och åtföljas av bruksanvisningar på både finska och svenska.

Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. skyddsvästar och hjälmar, har inte utformats och testats för de bruksförhållanden och mot de faror som konsumenterna vill skydda sig mot då de använder personlig skyddsutrustning. Produkterna är inte heller utformade eller tillverkade enligt kraven på personlig skyddsutrustning för konsumentbruk – därför är de inte lämpliga för att användas såsom personlig skyddsutrustning.

Skyddsredskap som är tillverkade för militärbruk säljs vanligen som samlarobjekt, dekoration och rekvisita. Produkternas försäljningsinformation och förpackningsmärkningar ska ha uppgifterna om deras bruksändamål. På butiker och i näthandeln borde sådana produkter hållas tydligt isär från personlig skyddsutrustning. Marknadsföringsmaterialet får inte heller ge motstridiga uppgifter om produktens bruksändamål eller på något sätt antyda att produkten skulle vara lämplig att användas såsom personlig skyddsutrustning. Om produkter marknadsförs som personlig skyddsutrustning ska de också uppfylla de gällande kraven på utrustningen.

Enligt Tukes övervakningsobservationer har det uppkommit ett flertal brister i försäljning och marknadsföring av skyddsredskap för militärbruk. Produkter har sålts vid sidan av personlig skyddsutrustning och utan tydliga försäljningsinformation och förpackningsmärkningar. Tukes anmodar verksamhetsutövare att sörja för att på marknaden finns endast produkter som är i överensstämmelse med kraven och att deras marknadsföring sker som sig bör.

Det är svårt för konsumenten att skilja mellan regelrätt personlig skyddsutrustning och produkter som endast liknar sådan utrustning och är avsedda som rekvisita eller samlarobjekt.

Om till konsumenter säljs produkter som liknar personlig skyddsutrustning men som är tänkta för annan användning än att skydda användaren, ska det av produktens förpackningsmärkningar och försäljningsinformation framgå följande uppgifter: 

  • Produkten är inte personlig skyddsutrustning.
  • Produktens bruksändamål (annat än att skydda användaren mot fara, t.ex. ett samlarobjekt).
  • Varning om att produkten inte skyddar användaren och att produkten inte ska användas i omständigheter där det behövs personlig skyddsutrustning. 

Produkten får inte heller vara CE-märkt.

Mer information:
Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197

E-post: [email protected]

Läs närmare:

Försäljning till konsumenter av skyddsredskap avsedda för militärbruk

Tillbaka till toppen