Nytt program ska förbygga olycksfall - de flesta fallen inträffar under fritiden

Tukes 7.11.2013 13.13
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande Olycksfall i hemmet och under fritiden är ett betydande folkhälsoproblem och samhällsekonomiskt problem. Finlands olycksfallsdödlighet är den fjärde högsta i EU. Närmare 90 procent av olycksfallen med dödlig utgång inträffar i hemmet och under fritiden. Enligt uppskattningar är den årliga totalkostnaden för olycksfall i hemmet och under fritiden över en miljard euro.

Olycksfall i hemmet och under fritiden är ett betydande folkhälsoproblem och samhällsekonomiskt problem. Finlands olycksfallsdödlighet är den fjärde högsta i EU. Närmare 90 procent av olycksfallen med dödlig utgång inträffar i hemmet och under fritiden. Enligt uppskattningar är den årliga totalkostnaden för olycksfall i hemmet och under fritiden över en miljard euro.

I fråga om förebyggande av olycksfallen i hemmet och under fritiden har man inte åstadkommit en motsvarande positiv utveckling som vid förebyggandet av trafik- och arbetsolycksfall. Den samordningsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt för att förebygga olycksfall i hemmet och under fritiden har utarbetat ett nytt nationellt målprogram för åren 2014 - 2020. Programmet består totalt av 92 åtgärder.

Programmet fokuserar på flertalet olika verksamhetshelheter, såsom förebyggande av olycksfall med anknytning till användning av alkohol och narkotika samt läkemedel. Knappt vart tredje olycksfall som leder till döden inträffar under alkoholpåverkan. Under veckoslutsnätterna är till och med hälften av olyckfallspatienterna som kommer till jouren berusade. För att minska antalet olycksfall till följd av alkohol föreslås i programmet bland annat ändringar i alkohol- och ordningslagen samt en sänkning av gränsen för båtfylleri till 0,5 promille. Ett annat förslag är att låta alkoholtesta olycksfallspatienter och ingripa på sjukhusens jourpolikliniker mot riskanvändningen av alkohol och droger.

Programmet fäster även särskild uppmärksamhet vid förebyggande av fallolyckor. Årligen dör cirka 1 200 finländare till följd av en fallolycka. Programmet föreslår bland annat att man till alla tjänster med anknytning till äldreboende ska bifoga en fallriskbedömning. Halkolyckor bland fotgängare förebyggs genom att förbättra underhållet av gångvägar och halkvarningstjänsten samt genom att främja användningen av glidskydd och säkra skor.

Målet med programmet är att minska antalet allvarliga olycksfall med 25 procent fram till år 2025. I samordningsgruppen som har utarbetat programmet ingår många företrädare för olika ministerier, inrättningar, institut och organisationer.

Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020

Ytterligare information

Social- och hälsovårdsministeriet:
konsultativ tjänsteman Merja Söderholm, tfn 02951 63344, [email protected]
direktör Kari Paaso, tfn 02951 63340, [email protected]