Valikko

Suurin osa tapaturmista sattuu vapaa-aikana - tapaturmien ehkäisemiseksi ohjelma

Tukes 7.11.2013 13.13
Tiedote

STM:n tiedote Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein. Lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yli miljardi euroa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä ei ole saatu aikaan vastaavaa myönteistä kehitystä kuin liikenne- ja työtapaturmien ehkäisyssä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama koordinaatioryhmä on laatinut uuden kansallisen tavoiteohjelman vuosille 2014 - 2020. Ohjelma sisältää kaikkiaan 92 toimenpidettä.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota useaan eri toimintakokonaisuuteen, kuten päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvien tapaturmien ehkäisyyn. Vajaa kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Viikonloppuöinä jopa puolet päivystykseen tulevista tapaturmapotilaista on päihtyneitä. Alkoholista johtuvien tapaturmien vähentämiseksi ohjelmassa ehdotetaan muun muassa muutoksia alkoholi- ja järjestyslakiin sekä ruorijuopumuksen rajan alentamista 0,5 promilleen. Lisäksi esitetään tapaturmapotilaan puhalluttamista ja päihteiden riskikäyttöön puuttumista sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota myös kaatumistapaturmien ehkäisyyn. Vuosittain noin 1 200 suomalaista kuolee kaatumistapaturman seurauksena. Ohjelmassa esitetään muun muassa, että kaikkiin iäkkäiden asumiseen liittyviin palveluihin liitetään kaatumisvaaran arviointi. Jalankulkijoiden liukastumisia ehkäistään parantamalla kävelyteiden kunnossapitoa ja kelivaroituspalvelua sekä edistämällä liukuesteiden ja turvallisten jalkineiden käyttöä.

Ohjelman tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman laatineeseen koordinaatioryhmään kuuluu laajasti edustajia eri ministeriöistä, virastoista, laitoksista ja järjestöistä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020

Lisätietoja

STM: neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, p. 02951 63344, [email protected]
STM: johtaja Kari Paaso, p. 02951 63340, [email protected]