Hoppa till innehåll

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter

Tukes
Utgivningsdatum 16.3.2017 13.15
Pressmeddelande

Kontusioner, frakturer, elstötar, hälsoskadliga kemikalier – produkter som inte uppfyller kraven kan orsaka konsumenterna många olika slags faror. 2016 gjordes 2044 anmälningar om produkter som orsakar fara till europeiska systemet för snabb varning om farliga produkter. Enligt EU-kommissionens statistik görs mest anmälningar fortfarande om leksaker men anmälningar i anslutning till motorfordon har ökat under de senaste åren.

Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska systemet för snabb varning om farliga produkter (Rapid Alert System).  Produkter som anmälts via systemet varierar stort, allt från personbilar till örhängen och från skallror för barn till vinkelslipar. De vanligaste riskerna som anmäls är risk för skada (t.ex. kontusioner, frakturer), kemiska risker (t.ex. nickel, kadmium, bly och ftalater som finns i leksaker), kvävning (t.ex. små delar i leksaker som kommer loss), elstötar och brandfara. Med hjälp av Rapid Alert System förmedlas informationen om en farlig produkt snabbt och omfattande inom Europa och även till OECD:s internationella Global Recall-portal. Detta ökar marknadsövervakningens effektivitet och gör det lättare att effektivt få bort de farliga produkterna från de europeiska marknaderna. I Finland fungerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som kontaktpunkt för systemet och samordnar verksamheten nationellt.

Finland är en aktiv anmälare   

2016 anmälde Finland sammanlagt 63 produkter till systemet för varning om farliga produkter, mest i Norden. De flesta gällde anmälan om leksaker och olika elprodukter (t.ex. LED-lampor och USB-laddare). Utöver detta anmäldes bland annat kläder, textiler, läderprodukter, maskiner och hobbyutrustning (t.ex. hoverboards).  

Utifrån anmälningarna letar myndigheterna reda på dessa produkter i det egna landet och vidtar vid behov åtgärder, till exempel så att företag i det egna landet förutsätts dra bort produkter från marknaden eller återkalla produkter från konsumenterna. Enligt statistiken som kommissionen publicerar har antalet åtgärder som medlemsländerna gjort ökat som helhet, vilket avspeglar väl nyttorna som det europeiska samarbetet för med sig.

2016 vidtog Finland åtgärder för 204 produkter till följd av anmälningar från andra länder. Flest åtgärder vidtogs för motorfordon, vilket delvis beror på deras goda spårbarhet. Åtgärder vidtogs även för bl.a. leksaker, hobbyutrustning och barnavårdsartiklar.

Ett nyttigt verktyg också för företag och konsumenter   

På sin webbplats publicerar EU-kommissionen varje vecka ett sammandrag över de produkter som anmälts farliga av myndigheterna. Databasen som växer med tiotals produkter varje vecka är nyttig särskilt för återförsäljare och inköpare som kan använda uppgifterna t.ex. när de planerar utländska köp.

Kommissionens mål under den senaste tiden har varit att effektivera systemets användning såväl hos konsumenter som företag. Sökningen av anmälningar om farliga produkter har förtydligats för att göra det lättare att hitta väsentlig information. Dessutom har man strävat till att öka identifikationsuppgifter för anmälda produkter för att förbättra produkternas spårbarhet. Ett veckosammandrag över anmälda produkter kan beställas som nyhetsbrev, där man kan begränsa anmälningarna så att de gäller endast vissa produktgrupper eller faror. Genom att följa veckosammandragen och identifiera faror som är typiska för en produktgrupp kan ett företag minska risken för att en farlig produkt ska hamna i det egna sortimentet. Företagen har ansvar för sina produkters säkerhet och skyldighet att meddela myndigheterna om säkerhetsbrister som man upptäcker i sina produkter. Systemet ger nytta också för konsumenter, särskilt när man gör inköp på webben lönar det sig att kontrollera att produkten inte redan tidigare anmälts som farlig.

Tukes är  på plats idag på EU-kommissionens RAPEX Media Event-evenemanget och delar stämningen på Twitter. Du kan också följa kommissionens eget Twitter-konto @EU_Consumer.

Ytterligare information: 

Ledande expert Anna Pukander, tfn 029 5052 165, [email protected]

Länkar: 

EU-kommissionens statistik över farliga produkter 2016

Veckosammandrag över farliga produkter

Beställ Rapid Alert System-nyhetsbrevet

OECD:s Global Recalls-portal

Tillbaka till toppen