Hoppa till innehåll

Tehokas tietojenvaihto vaarallisista tuotteista hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia

Tukes
Julkaisuajankohta 16.3.2017 13.15
Tiedote

Ruhjeita, murtumia, sähköiskuja, terveydelle haitallisia kemikaaleja – vaatimustenvastaisista tuotteista voi aiheutua kuluttajalle monenlaista vaaraa. Vuonna 2016 vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin 2044 ilmoitusta eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään. EU-komission tilastojen mukaan eniten ilmoituksia tehdään edelleen leluista, mutta moottoriajoneuvoihin liittyvät ilmoitukset ovat viime vuosina lisääntyneet.

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System) ilmoitetaan vuosittain yli 2000 vaaraa aiheuttanutta tuotetta. Järjestelmän kautta ilmoitetut tuotteet vaihtelevat laidasta laitaan, henkilöautoista korvakoruihin ja lasten helistimistä kulmahiomakoneisiin. Yleisimpiä ilmoituksissa esitettyjä riskejä ovat loukkaantumisriski (esim. ruhjeet, murtumat), kemiallinen riski (esim. nikkeli, kadmium, lyijy ja lelujen sisältämät ftalaatit), tukehtuminen (esim. lelujen sisältämät pienet irtoavat osat), sähköiskut ja tulipaloriski. Rapid Alert System -järjestelmän avulla tieto vaarallisesta tuotteesta välittyy nopeasti ja laajasti Euroopan sisällä ja se välittyy myös OECD:n kansainväliseen Global Recall -portaaliin. Tämä lisää markkinavalvonnan vaikuttavuutta ja edesauttaa vaarallisten tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii järjestelmän yhteyspisteenä ja koordinoi toimintaa kansallisesti.

Suomi tekee aktiivisesti ilmoituksia

Vuonna 2016 Suomi ilmoitti vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään yhteensä 63 tuotetta, Pohjoismaista eniten. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista ja erilaisista sähkötuotteista (esim. LED-valaisimet ja USB-laturit). Lisäksi ilmoituksia tehtiin muun muassa vaatteista, tekstiileistä, nahkatuotteista, koneista ja harrastusvälineistä (esim. tasapainoskootterit).

Järjestelmään tehtyjen ilmoitusten perusteella viranomaiset etsivät tuotteita markkinoiltaan ja tekevät niihin tarvittaessa jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi edellyttävät oman maansa yrityksiltä tuotteiden poistamista markkinoilta tai keräämistä pois kuluttajilta. Komission julkaisemien tilastojen mukaan jäsenmaiden tekemien jatkotoimien määrä on kokonaisuudessaan kasvanut, mikä kuvastaa hyvin eurooppalaisen yhteistyön tuomia hyötyjä.

Vuonna 2016 Suomi teki muiden maiden tekemien ilmoitusten johdosta jatkotoimenpiteitä 204 tuotteelle. Eniten jatkotoimenpiteitä tehtiin edelleen moottoriajoneuvoihin liittyen johtuen osaltaan niiden hyvistä jäljitettävyystiedoista. Jatkotoimenpiteitä tehtiin myös esimerkiksi leluista, harrastusvälineistä ja lastenhoitotarvikkeista.

Hyödyllinen työväline myös yrityksille ja kuluttajille

EU:n komissio julkaisee verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon viranomaisten ilmoittamista, vaarallisiksi todetuista tuotteista. Joka viikko kymmenillä tuotteilla kasvavasta tietokannasta on hyötyä erityisesti kauppiaille ja sisäänostajille, jotka voivat käyttää tietoja hyväkseen esimerkiksi ulkomaisia ostoja suunnitellessaan.

Komission tavoitteena on viime aikoina ollut tehostaa järjestelmän käyttöä niin kuluttajien kuin yritystenkin keskuudessa. Vaarallisten tuotteiden ilmoitusten hakua on selkeytetty, jotta oleellisen tiedon löytyminen helpottuisi. Lisäksi ilmoituksissa olevia tuotteiden tunnistetietoja on pyritty lisäämään tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi. Ilmoitusten viikkoyhteenvedon voi tilata uutiskirjeenä, minkä voi rajata koskemaan vain tiettyjä tuoteryhmiä tai vaaroja. Seuraamalla viikkoyhteenvetoja ja tunnistamalla tuoteryhmille tyypillisiä vaaroja yritys voi pienentää riskiä vaarallisen tuotteen päätymisestä omiin valikoimiinsa. Yritykset vastaavat tuotteidensa turvallisuudesta ja niillä on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos heidän tuotteissaan havaitaan turvallisuuspuutteita. Järjestelmästä on kuitenkin hyötyä myös kuluttajille, etenkin verkkokauppaostoksilla kannattaa tarkistaa, ettei tuotetta ole jo aiemmin ilmoitettu vaaralliseksi.

Tukes on paikalla tänään järjestettävässä EU-komission RAPEX Media Event -tapahtumassa ja jakaa tunnelmia Twitterissä. Voit seurata myös komission omaa Twitter-tiliä @EU_Consumer.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Anna Pukander, puh. 029 5052 165, [email protected]

Linkit:

EU:n kuluttajien suojeleminen – verkon markkinapaikat yhteistyöhön vaarallisten tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta (EU:n komission lehdistötiedote 16.3.2017)

EU:n komission 2016 tilastot vaarallisista tuotteista

Vaarallisten tuotteiden viikkoyhteenvedot 

Tilaa Rapid Alert System -uutiskirje

OECD:n Global Recalls -portaali