Information om farliga produkter sprids allt effektivare i Europa

Tukes 12.5.2011 13.30
Pressmeddelande

Information om produkter som medför allvarlig risk sprids allt effektivare mellan EU:s medlemsstater. Antalet anmälningar i RAPEX, dvs. systemet för snabbt informationsutbyte förvaltat av Europeiska gemenskapen, har ökat betydligt under de senaste åren. År 2010 gjordes nästan 2000 anmälningar om produkter som hade allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet, av dem runt 100 från Finland. EU-kommissionen ger ut sin RAPEX-årsrapport för 2010 i dag.

Genom RAPEX-systemet förmedlas information om farliga produkter och åtgärder som beträffar dem. EU-kommissionen lägger ut varje vecka ett sammandrag över anmälningarna på sin webbplats. År 2010 gjordes till systemet sammanlagt 1963 anmälningar om farliga produkter. Antalet ökade med 16 % från föregående år. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) den nationella kontaktpunkten för RAPEX-systemet.

– Ökningen av antalet anmälningar har påverkats av riskorienterad och effektiv marknadsövervakning, gemensamma övervakningsprojekt i EU-länder och annat samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Därför kan man av det ökade antalet anmälningar inte direkt dra slutsatsen att de farliga produkterna på marknaden har blivit fler, säger produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola från Tukes.

Nästan en tredjedel av anmälningarna gällde kläder, textilier och modeprodukter. Ett stort antal anmälningar gällde förbjudna snören och snuddar i barnkläder samt skodon och textilier som innehöll dimetylfumarat (DMF). Många anmälningar gällde leksaker, motorfordon och elapparater. Övervakningen av dessa produkter intensifieras i flera länder.

Myndigheterna som hör till RAPEX-nätverket i Finland gjorde sammanlagt 98 anmälningar år 2010. Anmälningar gällde bl.a. leksaker som innehöll förbjudna ftalater eller små delar som kan lossna, smycken ur vilka frigörs nickel, snören till rullgardiner som medför stryprisk för barn samt scarfar och T-skjortor som färgats med förbjudna azofärgämnen. Tukes gjorde också anmälningar om brandvarnare som inte reagerade för rök, LED-lampor som medförde risk för elstöt, gaskylskåp som förorsakade livsfara och reflexer med låg reflektionsförmåga som gav en vilseledande bild av produktens säkerhetsegenskaper.

NLF-förordningen som tillämpas från början av 2010 förpliktar myndigheterna i EU-medlemsstater att genom RAPEX-systemet meddela kommissionen om marknadsövervakningsåtgärder som riktas på t.ex. produkter som förorsakar en allvarlig miljörisk eller produkter för proffsbruk som medför en allvarlig säkerhetsrisk för användaren. I fjol gjordes sju anmälningar som gällde sådana produkter. Finlands myndigheter gjorde tre anmälningar om åtgärder i samband med miljörisk som förorsakades av kadmium i förpackningsmaterial.

– RAPEX-systemet kan utnyttjas av såväl myndigheter, företag som konsumenter. I synnerhet köpmän och inköpare gör klokt i att läsa veckosammandragen. Då kan de undvika att ta in en farlig produkt till sina sortiment och undviker därmed kostsamma följdåtgärder. Företagen har ansvar för produkternas säkerhet och är skyldiga att anmäla till myndigheterna om de upptäcker säkerhetsbrister och riskfaktorer i sina produkter, påminner Sihvola.

Kommissionens årsrapport 2010 och veckosammandrag

Läs mer på Tukes webbplats

Ytterligare information:
Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 010 6052 197, [email protected]