Valikko

Tieto vaarallisista tuotteista liikkuu yhä tehokkaammin Euroopassa

Tukes 12.5.2011 13.30
Tiedote

Tieto vakavan riskin aiheuttavista tuotteista liikkuu entistä tehokkaammin EU:n jäsenmaiden välillä. Ilmoitusten määrä ns. RAPEXissa eli Euroopan yhteisön ylläpitämässä nopeassa tietojenvaihto-järjestelmässä on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2010 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin lähes 2000 ilmoitusta.  Suomesta järjestelmään tehtiin vuonna 2010 noin sata ilmoitusta.  EU-komissio julkaisee tänään RAPEX-vuosiraportin 2010.

RAPEX -järjestelmän avulla välitetään tietoa vaarallisista tuotteista ja niitä koskevista toimenpiteistä. Euroopan komissio julkaisee ilmoituksista verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon. Vuonna 2010 järjestelmään tehtiin yhteensä 1963 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Määrä kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä.

– Ilmoitusten määrän kasvuun on vaikuttanut osaltaan riskiperusteisesti kohdistettu ja tehokas markkinavalvonta, EU-maiden yhteiset markkinavalvontaprojektit sekä muu komission ja jäsenmaiden välinen yhteistyö. Tämän vuoksi kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei voi tehdä suoraan sitä johtopäätöstä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi lisääntynyt, tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola Tukesista sanoo.

Lähes kolmannes kaikista järjestelmään tehdyistä ilmoituksista koski vaatteita, tekstiileitä ja muotituotteita. Ilmoituksia tehtiin erityisesti lastenvaatteissa kielletyistä naruista ja nyöreistä sekä dimetyylifumaraattia (DMF) sisältävistä jalkineista ja tekstiileistä. Ilmoituksia tehtiin paljon myös leluista, moottoriajoneuvoista ja sähkölaitteista. Näiden tuoteryhmien valvontaa painotetaan monissa maissa. 

Suomen RAPEX-verkostoon kuuluvat viranomaiset tekivät vuonna 2010 järjestelmään yhteensä 98 ilmoitusta. Ilmoituksia tehtiin esimerkiksi leluista, joissa oli kiellettyjä ftalaatteja tai joista irtosi pieniä osia, koruista, joista vapautuu nikkeliä, rullakaihtimen narujen pikkulapsille aiheuttamasta kuristumisvaarasta sekä kielletyillä atsoväriaineilla värjätyistä huiveista ja T-paidoista. Lisäksi Tukes teki ilmoituksia savuun reagoimattomista palovaroittimista, sähköiskunvaaraa aiheuttavista led-lampuista, hengenvaaraa aiheuttavista kaasujääkaapeista ja heijastimista, jotka heikon heijastavuuden vuoksi antavat harhaanjohtavan kuvan tuotteen turvallisuusominaisuuksista.

Vuoden 2010 alusta sovellettavaksi tullut ns. NLF-asetus velvoittaa EU-maiden viranomaisia ilmoittamaan RAPEX-järjestelmää käyttäen komissiolle markkinavalvontatoimenpiteistä, jotka kohdistuvat esimerkiksi vakavan ympäristöriskin aiheuttaviin tuotteisiin tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin käyttäjälleen. Viime vuonna tehtiin seitsemän ilmoitusta koskien edellä mainittuja tuotteita. Suomen viranomaiset tekivät kolme ilmoitusta toimenpiteistä, jotka koskivat pakkausmateriaalien sisältämän kadmiumin aiheuttamaa ympäristöriskiä.

–  RAPEX-järjestelmää voivat hyödyntää niin viranomaiset, yritykset kuin kuluttajatkin. Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa seurata viikkoyhteenvetoja. Näin voi välttää vaarallisen tuotteen päätymisen oman liikkeen valikoimiin ja säästyä kalliilta jälkitoimilta. Yrityksillä on vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja velvollisuus ilmoittaa viranomaisille omissa tuotteissa havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä, Sihvola muistuttaa.

Komission julkaisema vuosiraportti 2010 ja viikkoyhteenvedot

Lisää aiheesta Tukesin verkkosivuilla

Lisätietoja:     tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola, puhelin 010 6052 197, [email protected]