Information om inträffade olyckor nu ännu bättre tillgänglig

Tukes 24.5.2013 12.18
Pressmeddelande

Skade- och olycksdataregistret VARO har förnyats och nu är olycksdata som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samlat in ännu bättre tillgänglig för alla än tidigare. I det förnyade VARO finns redan över 2 600 olycksfallsbeskrivningar. De är till hjälp när det gäller att identifiera risker och förebygga olycksfall. I registret finns information exempelvis om gruvolyckor, elolyckor och olyckor vid kemikalieanläggningar.


Registret VARO innehåller anonyma beskrivningar av olycksfall och tillbud i de branscher som Tukes övervakar. I registret samlas in information från olika källor, såsom från Tukes olycksfallsövervakning, företagen och medierna. I registret finns nu olycksdata från och med år 2005.

Att följa upp olycksfall ingår i Tukes uppgifter och via registret VARO är informationen tillgänglig för alla.

– Att studera olycksfallsstatistiken kan i bästa fall hjälpa att förebygga att liknande olycksfall händer igen, eftersom den som tagit del av statistiken kan bättre identifiera risker i sin omgivning, säger specialforskare Tuuli Tulonen vid Tukes.  

Tukes övervakar säkerheten och elsäkerheten i omfattande kemikalieanläggningar och gruvor. Tukes har många verksamhetsområden och därför är även olycksfallsdatabasen VARO mångsidig.

Tukes använder VARO-registret i sitt övervakningsarbete, för kommunikation om olycksfallsriskerna och för forskning och utveckling.

Exempel på information som finns i VARO-registret

  • Hurdana olyckor har det skett i företagen exempelvis vid hantering och lagring av svavelsyra?
  • Hurdana elolycksfall har det skett i anslutning till luftledningar?
  • Hurdana olycksfall har det skett då man använt flytgasgrillar? Vilka risker förknippas med flytgaskylskåpet eller flytgasspisen på min sommarstuga?
  • Hurdana eldsvådor har det inträffat i gruvorna under de senaste åren? 

Mer information:

http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/asia-tieto-onnettomuustietoja/

(Innehåller även en länk till exempelsökningar)

http://varo.tukes.fi/ (direkt till VARO-registret)

specialforskare Tuuli Tulonen, tfn 029 5052 671

e-post: [email protected]