Valikko

Tietoa sattuneista onnettomuuksista nyt tehokkaammin saatavilla

Tukes 24.5.2013 12.18
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) keräämä onnettomuustieto on nyt entistä paremmin kaikkien käytettävissä, kun Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO on uudistunut. Uudistuneessa VAROssa on jo yli 2600 onnettomuuskuvausta. Niistä on apua riskien tunnistamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Rekisteristä löytyy tietoa esimerkiksi kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja kemikaalilaitoksissa tapahtuneista onnettomuuksista.

VARO-rekisteri sisältää anonyymejä kuvauksia onnettomuuksista ja vaaratilanteista Tukesin valvomilta toimialoilta. Rekisteriin kerätään tietoa eri lähteistä, kuten Tukesin onnettomuustutkinnasta, yrityksiltä ja mediaseurannasta. Rekisterissä on nyt saatavilla onnettomuustietoa vuodesta 2005 alkaen.

Tukesin tehtäviin kuuluu onnettomuustapauksien seuraaminen, ja VARO-rekisterin kautta nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla.

– Parhaimmillaan onnettomuustilastoihin tutustuminen ennaltaehkäisee vastaavien onnettomuuksien tapahtumista, kun tietoon perehtyjä pystyy paremmin tunnistamaan riskejä omassa ympäristössään, erikoistutkija Tuuli Tulonen Tukesista sanoo.

Tukes valvoo muun muassa laajamittaisten kemikaalilaitosten ja kaivosten turvallisuutta sekä sähköturvallisuutta. Tukesin monien toimialojen takia myös VARO-rekisterin onnettomuustietokanta on monipuolinen.

Tukes hyödyntää VARO-rekisteriä valvontatyössä, onnettomuusriskeistä viestiessä sekä tutkimus- ja kehitystyössä.

Esimerkkejä VARO-rekisteristä löydettävistä tiedoista

  • Millaisia onnettomuuksia yrityksissä on tapahtunut esimerkiksi rikkihapon käsittelyssä ja varastoinnissa?
  • Millaisia ilmajohtoihin liittyviä sähkötapaturmia on sattunut?
  • Minkälaisia onnettomuuksia on tapahtunut nestekaasugrillien käytössä?
  • Entä mitä riskejä liittyy kesämökkini nestekaasujääkaappiin tai –hellaan?
  • Millaisia tulipaloja on kaivoksissa viime vuosina sattunut? 

Lisätietoja:
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/asia-tieto-onnettomuustietoja/
(Sisältää myös linkin esimerkkihakuihin)
http://varo.tukes.fi (suoraan VARO-rekisteriin)
erikoistutkija Tuuli Tulonen, p. 029 5052 671
sähköposti: [email protected]