Hoppa till innehåll

Tillverkar du en gåva själv denna jul – du ansvarar för att leksaken, smycket eller lampan är säker

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.12.2022 9.09 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 12.25
Pressmeddelande

En egentillverkad gåva kan bli en underbar överraskning på julen men kan också få trista följder, om den utgör en fara för mottagaren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att produkten ska vara säker även när den är egentillverkad: elapparater får inte orsaka en elektrisk stöt eller eldsvåda, leksaker eller barnkläder får inte medföra en risk för strypning eller kvävning och smycken ska inte ge hudutslag.

Hurdan är en säker leksak

Leksaker och andra produkter för barn är roliga gåvor som egentillverkade. Samma krav ställs på leksakerna oavsett om de är tillverkade för hand eller industriellt: de ska vara säkra för användaren. Vid försäljning ska leksaken (eller förpackningen) alltid vara CE-märkt och ange tillverkarens kontaktuppgifter.  

Leksaker ska vara säkra i barnens lekar under produktens hela livslängd. På leksaker ställs bl.a. följande krav:

  • Konstruktionen ska vara tillräckligt hållbar och leksaken eller dess delar får t.ex. inte medföra risk för skada eller strypning.
  • Små delar får inte komma loss från leksaker för barn under tre år eftersom de kan medföra risk för kvävning. 
  • Kemikalier i leksaker får inte äventyra barnens hälsa. Till förbjudna eller begränsade ämnen räknas bl.a. tungmetaller, ftalater och vissa parfymer.

Tänk på att leksaker för större barn inte ska ges till barn under 3 år! 

Barnkläder får inte medföra risk för strypning

–  Kläder för barn som är 7 år eller yngre samt barn som är 134 cm eller kortare får inte ha några band eller dragsnoddar i huvan eller vid huvudet eftersom de kan medföra en risk för strypning. Det får inte heller hänga band under höftnivå i plaggets linning eftersom dessa kan fastna i rullande fordon, framförallt på större barn, säger överinspektör Anja Merenkivi från Tukes.

–  Kläder för barn under 3 år får inte ha små delar såsom pärlor eller knappar som barn kan ta loss och sätta i halsen. Produkter i barns sovmiljö såsom babybäddar och spjälskydd får inte ha små delar som kan komma loss och medföra risk för kvävning. Dessa produkter får inte heller ha band som medför risk för strypning, tillägger Merenkivi. 

Ge inte hudutslag med smycket

– Kemikalierestriktionerna gäller även produkter tillverkade av återvunnet material. Smycken får t.ex. inte innehålla förbjudna ämnen såsom bly eller kadmium och inte avge för mycket nickel. Om du utnyttjar äldre produkter i tillverkningen av nya, tänk på att dagens nickel-, kadmium- och blyrestriktioner kanske inte gällde då den äldre produkten tillverkades men gäller när du gör en ny produkt av den, säger överinspektör Anneli Pärnänen från Tukes.

Om du gör smycken av material som inte var avsedda för hudkontakt kan den som använder smycket bl.a. få hudutslag. Exempel på sådana material är gamla mynt, skedar i nysilver, återvunnet läder, VHS- och kassettband, hagel, kretskort eller cykelkedjor. 

Smycken för barn får inte ha smådelar som barn kan ta loss och sätta i halsen. Om smycket är avsett för barnens lekar ska den också uppfylla leksakskraven. 

Egentillverkade elapparater får inte medföra risk för elektrisk stöt eller brand

Elbehörighetsintyg eller anmälan till Tukes krävs inte av den som tillverkar elapparater. Elsäkerhetslagen kräver dock att en egentillverkad elapparat ska vara säker och inte får medföra risk för elektrisk stöt eller brand eller orsaka störningar i miljön. Dessutom måste du kunna visa att elapparaten uppfyller dessa krav, om du överlåter den till någon för att användas.

Därtill ska man beakta var elapparaten används. En apparat för utomhusbruk har andra krav än en apparat för inomhusbruk, såsom att den ska tåla vatten och kyla. Apparater för inomhusbruk får inte byggas om för utomhusbruk. Vanlig julbelysning får t.ex. inte kylas ned som en del av en iskrans.

– Om du tillverkar eller bygger om armaturer, uppmärksamma särskilt ledningsdragningen och eventuell överhettning. Då skärmen byts ut ska man säkerställa att gjorda ändringar inte leder till att armaturen överhettas. Skarpa kanter eller böjar på armaturen eller skärmen får inte skada apparatens ledning och medföra risk för en elektrisk stöt. Dessutom ska armaturens elsladd ha dragavlastning. I värsta fall, t.ex. då avlastningen släpper eller sladden skadas kan man få en elektrisk stöt av direkt kontakt med apparaten om stommen är av metall, säger överinspektör Jussi Vesti från Tukes.

–  Det säkraste alternativet för egentillverkade eller ombyggda armaturer är att använda batteridrift eller t.ex. LED-ljus med en skyddsseparerad klenspänningstransformator. Säkerställ att transformatorn är CE-märkt och att produkten eller dess förpackning är försedd med tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter, tillägger Vesti.

Mer information:

Överinspektör Anja Merenkivi (leksaker och barnartiklar, barnkläder), tfn 029 5051 192
Överinspektör Anneli Pärnänen (smycken), tfn 029 5052 637
Överinspektör Jussi Vesti (elapparater), tfn 029 5052 065
e-postadresserna har formatet [email protected]

Länkar till Tukes webblats: 

Säkra leksaker
Barnkläder
Guide: Smycken och kosmetika (Harrastajan korut ja kosmetiikka)


 

Tillbaka till toppen