Tukes fördelar på Twitter aktuell information om säkerhet och kemikalier

Tukes 22.4.2013 14.11
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat ett konto på mikrobloggtjänsten Twitter i det sociala mediet på internet. Genom den nya kommunikationskanalen vill Tukes nå ut till en bred publik, fördela viktig information om säkerhet och kemikalier — och ta del i diskussionen kring dessa ämnen.

 
— Twitter förstärker vidare vår närvaro i det sociala mediet. I december 2012 öppnade vi vår egen Facebook-sida. Vi har utnyttjat det sociala mediets kanaler för säkerhetskommunikation kampanj- och projektartat redan från 2009, säger informationschef Johanna Salomaa-Valkamo.

Tukes delar ut på Twitter bl.a. alla sina meddelanden, nyheter kring sina verksamhetsområden samt bilder och videoinlägg. Kontot används också för kommunikation i samband med evenemang och kampanjer. Tukes Twitter-konto har signaturen Tukesinfo.

Twitter och Facebook är inte avsedda för att användas för uträttande av officiella ärenden — för det finns det sina egna kanaler till vilka användarna vägleds om så behövs. Tukes webbtjänst på www.tukes.fi är fortfarande den främsta kanalen för information och uträttande av ärenden. För närvarande besöks Tukes webbplats vardagar i genomsnitt av över 2.200 användare.

Tukes Twitter-konto

Tukes sida på Facebook

Ytterligare uppgifter:
Johanna Salomaa-Valkamo, informationschef, tfn 029 5052 481,
[email protected]