Hoppa till innehåll

Tukes uppmanar anläggningar som kan medföra fara för storolycka att förbereda sig på att coronaviruset sprids

Utgivningsdatum 11.3.2020 10.04 | Publicerad på svenska 17.3.2020 kl. 15.18
Nyhet
Tukes tarjoaa tietoa

Säkerhet- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar ledningen och personer som ansvarar för säkerheten vid anläggningar som hanterar och upplagrar farliga kemikalier samt vid pannanläggningar att förbereda sig på att coronaviruset (COVID-19) får större spridning. Dessutom finns det anledning att ge anläggningarnas personal anvisningar i syfte att begränsa spridningen av viruset till ett minimum.

Om coronaviruset orsakar en nationell eller lokal epidemi i Finland är det möjligt att anläggningen inte längre har tillräckligt med personal för att det ska vara möjligt att driva anläggningen på ett säkert sätt under normala förhållanden eller i störningssituationer. Vid anläggningen ska man också förbereda sig på att det blir svårare att få komponenter och reservdelar som är kritiska för säkerheten och på att det kan förekomma långa fördröjningar i leveranstiderna.

Tukes understryker att anläggningarna också ska ha planer och förhållningsregler för sådana undantagssituationer som epidemier. Säker drift och underhåll av en anläggning kräver tillräckligt med kompetent personal och personer som ansvarar för anläggningens drift och säkerhet.

Tukes på minner att nedkörningen av processer på vintern ökar avsevärt förekomsten av anläggningshaverier, frysning av processer och mer omfattande skador på anläggningen. Plötsliga och oplanerade ned- och uppkörningar ökar olycksfallsriskerna betydligt. Därför är det viktigt att företagen i denna situation omsorgsfullt planerar och förbereder sig på säker nedkörning av anläggningen och på tillfälligt avbrott i verksamheten.

Lagstiftningen ställer krav på industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt på säker drift av anläggningar och aggregat. Dessa krav ska beaktas även under virusepidemier. Kraven gäller inte bara säker drift av anläggningar och aggregat, utan även ansvariga personer, driftsövervakare samt personalens kompetens och tillräcklig personal.

Säkerhetsföreskrifterna förutsätter att:

  • anläggningen har den av företaget definierade tillräckliga mängden kompetent personal för säker drift av anläggningen och kontroll av riskerna i anslutning till tryckbärande system
  • driftsövervakarnas och driftspersonalens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter ska säkerställas också om en eventuell epidemi vinner större spridning
  • det ska finnas tillräckligt med personal för både normala situationer och störningar, för anläggningarnas ned- och uppkörningsfaser och för säkerställandet av säkerheten under avbrott i produktionen
  • ned- och uppkörningar av produktionsanläggningar sker planerat och i enlighet med givna anvisningar
  • underhållet av kritiska aggregat fungerar på normalt sätt och anläggningen har tillräckligt med reservdelar
  • de uppgifter som driftsövervakare av kemikalier och tryckbärande anordningar ansvarar för ska skötas.

Mer information om riskhantering och skyldigheterna i enlighet med bestämmelserna vid anläggningar som kan medföra fara för storolycka:

Direktör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162, [email protected]

Sektionschef Leena Ahonen, tfn 029 5052 487, [email protected]

På webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd finns anvisningar och aktuell information om coronaviruset samt om epidemins spridning i Finland och utomlands.

Tillbaka till toppen