Hyppää sisältöön

Tukes kehottaa suuronnettomuusvaarallisia laitoksia varautumaan koronaviruksen leviämiseen

Julkaisuajankohta 11.3.2020 10.04
Uutinen
Tukes tarjoaa tietoa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten sekä kattilalaitosten johtoa ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä varautumaan koronaviruksen (COVID-19) laajempaan leviämiseen. Lisäksi laitosten henkilöstöä on syytä ohjeistaa koronaviruksen leviämisen minimoimiseksi.

Jos koronavirus aiheuttaa Suomessa kansallisen tai paikallisen epidemian, on mahdollista, ettei laitoksessa ole enää riittävästi henkilökuntaa laitoksen turvalliseen käynnissä pitämiseen normaalissa tilanteessa tai häiriötilanteissa. Laitoksella tulee varautua myös siihen, että turvallisuuden kannalta kriittisten komponenttien ja varaosien saatavuus vaikeutuu ja toimitusajoissa voi olla pitkiäkin viiveitä.

Tukes painottaa, että laitoksilla tulee olla suunnitelmat ja toimintaohjeet myös epidemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin. Laitoksen turvallinen käyttö ja kunnossapito edellyttävät riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä käytöstä ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä.

Tukes muistuttaa, että prosessien alasajo talviaikaan lisää merkittävästi laiterikkoja, prosessien jäätymistä ja laajempia vaurioita laitoksella. Äkilliset ja suunnittelemattomat alas- ja ylösajot lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti. Siksi yritysten on tässä tilanteessa tärkeää huolellisesti suunnitella ja varautua mahdolliseen laitoksen turvalliseen alasajoon ja toiminnan tilapäiseen keskeytykseen.

Lainsäädäntö asettaa vaarallisten kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille sekä laitosten ja laitteistojen turvalliselle käytölle vaatimuksia, jotka on otettava huomioon myös virusepidemian aikana. Laitosten ja laitteistojen turvallisen käytön lisäksi vaatimukset kohdistuvat vastuuhenkilöihin, käytönvalvojiin sekä henkilöstön pätevyyteen ja riittävyyteen.

Turvallisuussäädökset edellyttävät, että:

  • laitoksella on yrityksen määrittämä riittävä ja ammattitaitonen henkilöstö laitoksen turvalliseen käyttöön sekä kemikaaleista ja paineellisista järjestelmistä aiheutuvien vaarojen hallitsemiseksi
  • käytönvalvojien ja käyttöhenkilöstön edellytykset suoriutua tehtävistään tulee varmistaa myös mahdollisen epidemian levitessä
  • henkilöstöä tulee olla riittäväsi sekä normaali- että häiriötilanteisiin, laitoksen alas- ja ylösajovaiheisiin sekä turvallisuuden varmistamiseen tuotannon keskeytyksen aikana
  • tuotantolaitosten alas- ja ylösajot tehdään suunnitellusti ja niistä annettujen ohjeiden mukaisesti
  • kriittisten laitteiden kunnossapito toimii normaalisti ja laitoksella on riittävästi varaosia
  • kemikaalien ja painelaitteiden käytönvalvojien vastuulla olevat tehtävät on hoidettava.

Lisätietoja suuronnettomuusvaarallisten laitosten riskienhallinnasta ja säädösvelvoitteista:

Johtaja Kirsi Levä, puh. 029 5052 162, [email protected]

Ryhmäpäällikkö Leena Ahonen, puh. 029 5052 487, [email protected]

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen verkkosivuilta saa ohjeita ja ajankohtaista tietoa koronaviruksesta, epidemian leviämisestä Suomessa ja maailmalla.

 
Sivun alkuun