Tukes förbjuder Perran ratsutila i Bjärnå att tillhandahålla ridtjänster

5.6.2020 13.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har förbjudit Perran ratsutila ky i Bjärnå att ge ridlektioner och ordna ridläger. Förbudet gäller tills vidare. Tukes har förbjudit verksamheten eftersom den tjänst ridgården erbjuder för närvarande är farlig för kunderna.

Utifrån Tukes utredningar och ett inspektionsbesök är gårdens rutiner och utrymmen sådana att säkerheten inte kan tillgodoses när ridläger ordnas eller ridlektioner ges. Dessutom är den information och vägledning som getts till kunderna inte tillräcklig. Tjänsten uppfyller inte kraven i konsumentskyddslagen. På grund av dessa orsaker har Tukes beslutat att helt förbjuda tillhandahållandet av ridtjänster tills vidare.

För närvarande är olycksrisken på Perran ratsutila för stor, i synnerhet för unga ridlägerdeltagare. Typiska ridolyckor är fall från hästryggen samt olyckor där hästen trampar på eller sparkar någon.

Perran ratsutila får fortsätta med verksamheten när gården har korrigerat bristerna och Tukes har bedömt korrigeringarna som tillräckliga. Syftet är att trygga kundernas säkerhet.

Tukes råder kunder som bokat ett läger eller ridlektioner att kontakta Perran ratsutila för återbetalning av eventuella avgifter. Vid behov kan kunden kontakta konsumentrådgivningen.

Merparten av arrangörerna av ridläger sköter väl om säkerheten

Utifrån Tukes observationer vid inspektionerna tar merparten av arrangörerna av ridläger sitt ansvar och sörjer för kundernas säkerhet. Tukes inspekterade ridläger effektiviserat 2017 och 2019. Förra sommaren syntes tydligt att arrangörerna av ridläger hade korrigerat tidigare säkerhetsbrister väl.

Innan man bokar ett ridläger eller ridlektioner lönar det sig alltid att bekanta sig med tjänsteleverantören, utrymmena som används och att fråga om stallets funktionssätt och säkerhetsrutiner.

Enligt konsumentsäkerhetslagen får tjänster inte orsaka fara. Tjänsteleverantörerna har flera lagstadgade skyldigheter som syftar till att trygga kundens säkerhet när tjänsterna används. Tukes övervakar säkerheten för konsumenttjänster.

Ytterligare information:

tf. gruppchef Mervi Murtonen, tfn 029 505 2080

jurist Inna Kulla, tfn 029 505 2 195

e-postadresserna har formatet [email protected]