Hoppa till innehåll

Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången

Tukes
14.6.2013 14.42
Pressmeddelande

Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktionerna. Det är mest sannolikt att olyckor sker om flera hoppar samtidigt. Hopparna kan stöta till varandra och till följd av det ramla ner från trampolinen eller falla på varandra.


De vanligaste skadorna är sträckningar och arm- eller benbrott samt hjärnskakning. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att följa instruktionerna som kommer med trampolinen och genom att använda skyddsnät. Man ska aldrig ta sig ner från trampolinen genom att hoppa ner på marken. Man ska bara hoppa efter egen förmåga och inte ta onödiga risker. Trampolinen ska inte användas vid regn eftersom mattan kan vara hal.

Tillverkare, importör och försäljare ansvarar för att trampoliner som säljs till konsumenterna uppfyller säkerhetskraven och att de inte orsakar fara för konsumenternas säkerhet. Med trampolinen ska följa instruktioner på finska och svenska för montering och användning av trampolinen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tillhörande skyddsnät alltid ska finnas tillgängligt. Skyddsnätet ska antingen ingå i förpackningen eller kunna köpas separat. Tukes övervakar trampolinernas säkerhet endast med stickprov.

Tukes påminner om att föräldrarna ska se till att barnen använder trampolinen på ett säkert sätt och endast en åt gången.

Mer information:
Överinspektör Anna Pukander, tfn 029 5052 165, [email protected]

Säkerhetsinstruktioner för användning av trampolin