Hoppa till innehåll

Tukes beviljar lättnader för tillverkare av handsprit och desinfektionsmedel

Utgivningsdatum 1.4.2020 10.37 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 9.52
Nyhet

Som verksamt ämne för handsprit och desinfektionsmedel får nu undantagsvis användas etanol vars tillverkare inte finns med på Europas kemikaliemyndighetens förteckning över godkända leverantörer. Etanolen måste ändå vara tillverkad i Finland eller i någon annan EU-medlemstat . Undantaget är giltigt 31.3-31.7.2020.

I vanliga fall ska etanolleverantören finnas i Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) förteckning över godkända tillverkare. I Finland är till exempel Altia Oyj godkänd leverantör. Tillverkare av handsprit ska säkerställa att alla verksamma ämnen i produkterna kommer från godkända tillverkare. En förteckning över godkända tillverkare (Article 95 List) finns på ECHAs webbplats.

På grund av undantagstillståndet får man under perioden 31.3.-31.7.2020 som verksamt ämne för handsprit eller desinfektionsmedel även använda sådan etanol vars tillverkare inte finns med på Europas kemikaliemyndighetens förteckning över godkända tillverkare. Etanolen måste ändå vara tillverkad i Finland eller i någon annan EU-medlemstat.

Se Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) delgivning om ärendet.

Tukes påminner att det för tillverkning, import och försäljning av kemikalier som dödar skadliga organismer fortfarande finns många krav som tillverkaren av desinfektionsmedlet eller handspriten måste följa.  Tukes har på sina webbsidor samlat ihop anvisningar relaterade till ämnet.

Ytterligare information:

Överinspektör Hannu T. Mattila, tfn 029 5052 178

Sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 5052 020

e-post i formatet: [email protected]