Hoppa till innehåll

Tukes och polisen: Våren lockar till cruising – se till att fordonet och din körförmåga är i skick!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 12.4.2022 8.00
Pressmeddelande

Torr asfalt och soligt väder lockar igen många entusiaster ut på cruising efter den långa vintern. Cruising kan vara säkert, när man beaktar övriga trafikanter och kör enligt sin förmåga. Cruising-arrangören ansvarar för säkerheten vid det evenemang man ordnat.

Cruising ordnas fortfarande ofta olovligt och så att fara orsakas. Det att ett evenemang inte har någon officiell arrangör, upphäver inte ansvaret vid en eventuell olycka. De aktörer som organiserar cruisingen kan anses som evenemangets arrangörer, med ansvar för evenemangets säkerhet.

Inget onödigt trixande i trafiken – polisen övervakar cruising-körningarna

Vid cruising som ordnas på allmänna vägar kan hundratals fordon delta och även allvarligt riskbeteende förekommer, såsom fortkörning eller onykter körning. Cruising-deltagare är ofta unga och oerfarna förare, som också kan överskatta sin körförmåga. Dessutom händer det vid cruising att icke trafikdugliga fordon används och att deras fel eller brister orsakar fara för trafiken.

– Vid cruising som ordnas på väg gäller precis samma regler som i trafiken i allmänhet. Fokus ligger på att följa trafikreglerna och att körrätt och fordon är i skick. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken och inte heller i cruising, konstaterar polisinspektör Heikki Kallio på Polisstyrelsen.

Polisen övervakar cruising-evenemang särskilt på våren runt om i Finland och kommer att ingripa noggrannare i försummelser som observeras.

Cruising-evenemang kan ordnas säkert och med tillstånd – beakta följande

  • Välj en lämplig plats för evenemanget, se till att underlaget lämpar sig för fordonen

  • Sörj för säkerheten och gör upp en säkerhetsplan

  • Förklara för deltagarna (både publik och förare) vilka säkerhetsanvisningar som gäller

  • Lämna in en räddningsplan för bedömning till räddningsverket senast 14 dygn före evenemanget

  • Lämna in en anmälan om offentlig tillställning till polisen senast 5 dygn före evenemanget

  • Genomför evenemanget enligt planen

– Om du vill vara en ansvarsfull arrangör av ett cruising-evenemang, gör upp en plan för evenemanget och ett säkert genomförande av det. Genom noggrann planering kan du minska risken för en olycka och kanske rädda livet på någon, påpekar överinspektör Kari Koponen vid Tukes.

Ytterligare information

polisinspektör Heikki Kallio, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 556

överinspektör Kari Koponen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), tfn 0295 052 094

Läs även

Polisen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) oroliga över säkerheten vid gaturaceevenemang