Tukes har beviljat undantagstillstånd för växtskydd på morots- och vitkålsodlingar

28.6.2019 8.53
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har den 27.6.2019 beviljat undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel på morots- och vitkålsodlingar.

Skadeinsektstrycket är högt på odlingarna och några alternativa effektiva bekämpningsmetoder finns inte. Preparaten Teppeki och Coragen 20 SC har fått undantagstillstånd så att en växande, marknadsduglig skörd kan tryggas. 

De nya undantagstillstånden har beviljats följande preparat och användningsändamål:

  • Teppeki: för bekämpning av morotsbladsloppa i morot

Morötter som behandlats med Teppeki får inte exporteras utanför Finlands gränser, då en tillfällig nationell maximal restnivå (MRL, maximum residue level) fastställts för preparatet.

  • Coragen 20 SC: för bekämpning av kålmal, kålfjäril och kålfluga i vitkål

Teppeki har ett giltigt tillstånd för flera andra användningsändamål, som återfinns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Coragen 20 SC har i maj 2019 beviljats undantagstillstånd för bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i äppelodlingar samt för bekämpning av kålfjäril, kålmal, kålfluga och morotsfluga i rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova, rädisa, rotpersilja, palsternacka, rotselleri, jordärtskocka och haverrot.

Tukes godkänner växtskyddsmedel som används i Finland. Godkända preparat och information om användningsbegränsningar finns i växtskyddsmedelsregistret

Undantagstillstånden finns på Tukes webbplats.

Mer information

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092

e-post i formatet: [email protected]