Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

 


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2019 - 2020

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Reglone För blastdödning av potatis, mot utlöpare i odlingar av jordgubbe, bekämpning av ogräs i rotpersilja, morot, palsternacka, spenat och frölök. 1.5.-15.7. ja 10.8.-22.9.2020 bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor. 18.2.-17.6.2020 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Electro För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 11.11.2019 - 9.3.2020 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2019 (pdf)

Preparat som beviljats dispens finns inte i växtskyddsmedelsregistret. I registret nämns inte heller användningsändamål för preparat som beviljats dispens i 120 dagar.

 

Frågor och svar

Kontakta

Relaterat innehåll