Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

 


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2018 - 2020

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Electro För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 11.11.2019 - 9.3.2020 bruksanvisning, pdf
Decis Mega EW 50 Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av höst- och vårrybs samt höst- och vårraps efter blomningen och bekämpning av gammafly på ärt. 3.7.-30.9.2019 bruksanvisning, pdf
Karate Zeon-tekniikka Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps efter blomningen och bekämpning av gammafly på ärt och bondböna. 3.7.-30.9.2019 bruksanvisning, pdf
Turex 50 WP Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps och bekämpning av gammafly på bondböna, ärt och kummin. 3.7.-30.9.2019 bruksanvisning, pdf
Teppeki Bekämpning av morotbladloppa på morot. 27.6.-15.9.2019 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel samt bekämpning av kålfjäril, kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova, rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka, havrerot och vitkål. 22.5.-18.9.2019 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC Bekämpning av gräsogräs i bovete. 1.6.-31.8.2019 bruksanvisning, pdf
Contans WG Bekämpning av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) vid hantering av preparatet på jordmån på morötter, huvudkål, broccoli, blomkål, knölselleri, bladselleri, sallat, palsternacka, rotpersilja, persilja och jordärtskocka på friland. 1.5.-29.6.2019 och 1.9.-30.10.2019 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 20.4.-18.6.2019 och 15.9.-13.11.2019 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor. 15.5.-11.9.2019 bruksanvisning, pdf
Danitron 5 SC Bekämpning av fruktträdspinkvalster (Panonychus ulmi) i odlingar av äppel och päron. 1.5.-28.8.2019 bruksanvisning, pdf
Mavrik Bekämpning tripsar på jordgubbe på friland. 1.5.-28.8.2019 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat. 3.4.-31.7.2019 bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor och kålflugor. 18.2.-17.6.2019 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Ratak-myyränsyötti Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter. 19.12.2018 - 18.4.2019 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Electro För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 10.12.2018 - 8.4.2019 bruksanvisning, pdf
Imprid Skog Bekämpning av snytbagge på tall-, gran- och sibiriskt lärkträdplantor i växthus och plantskolor för skogsträd. 5.10.-31.12.2018 bruksanvisning, pdf
Fastac 50 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret och i odlingar av kummin på skördeåret efter skörden. 8.8.-6.12.2018 bruksanvisning, pdf
Sumi Alpha 5 FW Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba) och av kummin i såningsåret. 30.7.-26.11.2018 bruksanvisning, pdf
Avaunt 150 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps bondböna (Vicia faba), ärter (torkade inte trädgårdsärt) och av kummin i såningsåret. 30.7.-26.11.2018 bruksanvisning, pdf
Kestac 50 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret. 27.7.-23.11.2018 bruksanvisning, pdf
Turex 50 WP Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba), kummin, ärt och oljeväxter. 27.7.-23.11.2018 bruksanvisning, pdf
Rovral 75 WG Bekämpning av svartprickröta (Didymella) på frilandsgurka i industrins kontraktsodling samt mot gråmögel (Botrytis) på kinakål och lakritsröta (Mycocentrospora acerina) på morot. 6.6.-31.8.2018 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor. 15.5.-11.9.2018 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår och i bovete. 2.5.-31.8.2018 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum) på potatis. 25.4.-31.7.2018 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel. 11.4.-9.8.2018 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 1.4.-29.7.2018 bruksanvisning, pdf
Cruiser OSR För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf
Elado FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2017 (pdf)

Preparat som beviljats dispens finns inte i växtskyddsmedelsregistret. I registret nämns inte heller användningsändamål för preparat som beviljats dispens i 120 dagar.

 

Frågor och svar

Kontakta

Relaterat innehåll