Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

 


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2019 - 2021

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Reglone För blastdödning av höstrybs och -raps, vårrybs och -raps, ärt, bondböna som användas till foderväxten före skörden samt av i fröodlingar av vit- och rödklöver för blastdödning före skörden i nödsituationer på växtskyddsområdet. 15.9.-31.10.2020 bruksanvisning, pdf
Spotlight™ Plus

För att forcera mogningen av växtbeståndet före skörden till utsädesfrö av ärt och bondböna.

11.9.-30.10.2020 bruksanvisning, pdf
Teppeki Bekämpning av morotbladloppa på morot. 23.5.-10.9.2020 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel samt bekämpning av kålfjäril, kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova, rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka, havrerot, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål, blomkål och broccoli. 13.5.-9.9.2020 bruksanvisning, pdf
Moddus Evo Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av ärt och bondböna. 1.5.-28.8.2020 bruksanvisning, pdf
Danitron 5 SC Bekämpning av fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äppel och päron samt av jordgubbkvalster och  växthusspinnkvalster på jordgubbe i friland. 1.5.-28.8.2020 bruksanvisning, pdf
Mavrik Bekämpning tripsar på jordgubbe på friland. 1.5.-28.8.2020 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 20.4.-18.6.2020 ja 15.9.-13.11.2020 bruksanvisning, pdf
Reglone För blastdödning av potatis, mot utlöpare i odlingar av jordgubbe, bekämpning av ogräs i rotpersilja, morot, palsternacka, spenat och frölök. 1.5.-15.7. ja 10.8.-22.9.2020 bruksanvisning, pdf
Reglone Bekämpning av ogräs i odlingar av äpple, päron, körsbär och plommon. 16.4.-13.8.2020 bruksanvisning, pdf
Centium 36 SC Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum) på potatis. 3.4.-29.7.2020 bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor. 18.2.-17.6.2020 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 17.2.-16.6.2020 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Electro För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 11.11.2019 - 9.3.2020 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2019 (pdf)

Preparat som beviljats dispens finns inte i växtskyddsmedelsregistret. I registret nämns inte heller användningsändamål för preparat som beviljats dispens i 120 dagar.

 

Frågor och svar

Kontakta

Relaterat innehåll