Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

 


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2018 - 2019

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 20.4.-18.6.2019 och 15.9.-13.11.2019 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor. 15.5.-11.9.2019 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat. 3.4.-31.7.2019 bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor och kålflugor. 18.2.-17.6.2019 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2019 bruksanvisning, pdf
Ratak-myyränsyötti Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för prydnadsväxter. 19.12.2018 - 18.4.2019 bruksanvisning, pdf
Gro-Stop Electro För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, som processerad industriellet. 10.12.2018 - 8.4.2019 bruksanvisning, pdf
Imprid Skog Bekämpning av snytbagge på tall-, gran- och sibiriskt lärkträdplantor i växthus och plantskolor för skogsträd. 5.10.-31.12.2018 bruksanvisning, pdf
Fastac 50 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret och i odlingar av kummin på skördeåret efter skörden. 8.8.-6.12.2018 bruksanvisning, pdf
Sumi Alpha 5 FW Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba) och av kummin i såningsåret. 30.7.-26.11.2018 bruksanvisning, pdf
Avaunt 150 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps bondböna (Vicia faba), ärter (torkade inte trädgårdsärt) och av kummin i såningsåret. 30.7.-26.11.2018 bruksanvisning, pdf
Kestac 50 EC Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret. 27.7.-23.11.2018 bruksanvisning, pdf
Turex 50 WP Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba), kummin, ärt och oljeväxter. 27.7.-23.11.2018 bruksanvisning, pdf
Rovral 75 WG Bekämpning av svartprickröta (Didymella) på frilandsgurka i industrins kontraktsodling samt mot gråmögel (Botrytis) på kinakål och lakritsröta (Mycocentrospora acerina) på morot. 6.6.-31.8.2018 bruksanvisning, pdf
Mogeton WP Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i plantskolor. 15.5.-11.9.2018 bruksanvisning, pdf
Targa Super 5 SC Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår och i bovete. 2.5.-31.8.2018 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av  Brassica-växter, rot- och blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat samt bekämpning av nattskatta (Solanium  nigrum) på potatis. 25.4.-31.7.2018 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel. 11.4.-9.8.2018 bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 1.4.-29.7.2018 bruksanvisning, pdf
Cruiser OSR För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf
Elado FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och tripsar. 19.2.-18.6.2018 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2017 (pdf)

Preparat som beviljats dispens finns inte i växtskyddsmedelsregistret. I registret nämns inte heller användningsändamål för preparat som beviljats dispens i 120 dagar.

 

Frågor och svar

Kontakta

Relaterat innehåll