Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

 


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2021

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Apron XL Dispens för att använda i utsäde av morot, rödbeta, polkabeta, kålrot, rova, kinakål, kålrabbi, dill, rädisa och bönor betat med Apron XL- preparaten. Mot rotsjukdomar (bl.a. Pythium spp).

1.6.-30.6.2021 och

1.6.-31.7.2021

bruksanvisning, pdf
Wakil XL Dispens för att använda i utsäde av ärter för frilandsodling, betat med Wakil XL- preparaten. Mot svampangrepp (ärfläcksjuka Ascochyta pisi groddbränna, Pythium spp och stam- och bladsjukdomar Phoma spp, Mycosphaerella pinodes). 1.6.-15.8.2021 bruksanvisning, pdf
Reglone För blastdödning av potatis och bekämpning av ogräs i rotpersilja, morot, palsternacka, spenat och frölök.

1.5.-15.7.2021 och 10.8.-22.9.2021

bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor. 18.2.-17.6.2021 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2020 (pdf)

 

Frågor och svar

Kontakta

Relaterat innehåll