Dispens i nödsituationer 

I nödsituationer på växtskyddsområdet kan Tukes bevilja dispens för användning av växtskyddsmedel i 120 dygn. Beviljande av tillstånd (sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet på tukes.fi) förutsätter att skörden hotas av sådana skadliga organismer som inte kan bekämpas med preparat som finns i registret eller med andra metoder.

Tukes kan bevilja dispens för preparat som inte är godkända i Finland. Tukes kan också bevilja dispens för ett preparat som har godkänts i Finland för andra användningsändamål än för vilka dispensen gäller. Under de senaste åren har Tukes beviljat tio dispenser om året i genomsnitt.

Uppdateringen av denna tabell upphörde i maj 2021. Aktuella uppgifter finns i växtskyddsmedelsregistret. Du kan söka i godkända dispenser enligt tillståndstyp i växtskyddsregistrets utökade sökning.


Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland 2021

Produkt Användning Giltighetstid

Bruksanvisning,
(på finska)

Spotlight Plus Mot utlöpare i odlingar av jordgubbe efter skörden i friland.  1.7.-28.10.2021 bruksanvisning, pdf
Apron XL

Dispens för att använda i utsäde av spenat betat med Apron XL- preparaten i friland. Mot rotsjukdomar (bl.a. Pythium spp) och bladmögel (Peronospora farinosa).

1.6.-31.7.2021 bruksanvisning, pdf
Apron XL Dispens för att använda i utsäde av morot, rödbeta, polkabeta, kålrot, rova, kinakål, kålrabbi, dill, rädisa och bönor betat med Apron XL- preparaten. Mot rotsjukdomar (bl.a. Pythium spp).

1.6.-30.6.2021 och

1.6.-31.7.2021

bruksanvisning, pdf
Wakil XL Dispens för att använda i utsäde av ärter för frilandsodling, betat med Wakil XL- preparaten. Mot svampangrepp (ärfläcksjuka Ascochyta pisi groddbränna, Pythium spp och stam- och bladsjukdomar Phoma spp, Mycosphaerella pinodes). 1.6.-15.8.2021 bruksanvisning, pdf
TEPPEKI Bekämpning av morotbladloppa på morot. 23.5.-31.8.2021 bruksanvisning, pdf
Coragen 20 SC Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel, av plommonvecklare (Cydia funebrana) av plommon samt bekämpning av kålfjäril, kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova, rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka, havrerot, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål, blomkål och broccoli. 10.5.-6.9.2021 bruksanvisning, pdf
Beloukha Bekämpning av ogräs av grönsaker i friland (gullök, rödlök (frö-, sätt- och plantlök ) schalottenlök, vitlök, morot, palsternacka, spenat,  kålrot,  rova, knölselleri, rödbeta , polkabeta, gulbeta och vitrot, rädisa, rättika,  trädgårdsrättika, pepparrot , jordärtskocka, rotpersilja bladselleri, rossisallat) och av fruktträd (äpple, päron, körsbär, surkörsbär, plommon). 6.5.-28.8.2021 bruksanvisning, pdf
Calypso SC 480 Bekämpning av bladloppor och löss i odlingar av jordgubbe på friland, i tunnel och i växthus samt av hallon, björnbär, vinbär, krusbär, buskblåbär, bäraronia och bärhäggmispel på friland och i tunnel.  1.5.-28.8.2021 bruksanvisning, pdf
Danitron 5 SC Bekämpning av fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äppel och päron samt av jordgubbkvalster och  växthusspinnkvalster på jordgubbe i friland. 1.5.-28.8.2021 bruksanvisning, pdf
Moddus Evo Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av ärt och bondböna. 1.5.-28.8.2021 bruksanvisning, pdf
Reglone För blastdödning av potatis och bekämpning av ogräs i rotpersilja, morot, palsternacka, spenat och frölök.

1.5.-15.7.2021 och 10.8.-22.9.2021

bruksanvisning, pdf
Merpan 80 WG Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron. 20.4.-18.6.2021 och 15.9.-13.11.2021 bruksanvisning, pdf
Centium 36 CS Bekämpning av ogräs i odlingar av följande växter: knölselleri, bladselleri, palsternacka, kålrot, rova, sparris, spenat och batat i friland. 1.4.-27.7.2021 bruksanvisning, pdf
Buteo Start FS 480 För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor. 18.2.-17.6.2021 bruksanvisning, pdf
Cruiser 600 FS SB För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Gaucho WS 70 För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf
Poncho Beta För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande skadeinsekter. 16.2.-15.6.2021 bruksanvisning, pdf

 

Dispens i nödsituationer som beviljats i Finland åren 2013-2020 (pdf)