Tukes har beviljat undantagstillstånd för bekämpning av kålmal och gammafly på grund av en nödsituation inom växtskyddet

4.7.2019 12.39
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel på grund av en nödsituation inom växtskyddet. Undantagstillstånden har beviljats för att säkerställa en kvantitativt och kvalitativt god skörd av kulturväxter. Förhållandena för kålmalens och gammaflyets förökning är just nu gynnsamma, och några alternativa effektiva bekämpningsmetoder finns inte att tillgå.

Undantagstillstånden har beviljats följande preparat och användningsändamål:

– Turex 50 WP:

För bekämpning av kålmal och gammafly på höst- och vårrybs, höst- och vårraps och för bekämpning av gammafly på ärter, bondböna och kummin.

– Decis Mega EW 50:

För bekämpning av kålmal och gammafly på höst- och vårrybs, höst- och vårraps efter oljeväxternas blomning och för bekämpning av gammafly på ärter.

– Karate Zeon-teknik:

För bekämpning av kålmal och gammafly på höst- och vårrybs, höst- och vårraps efter oljeväxternas blomning och för bekämpning av gammafly på ärter och bondböna.

De aktuella preparaten har ett giltigt tillstånd för flera andra användningsändamål, som anges i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Tukes godkänner växtskyddsmedel som används i Finland. Godkända preparat och information om användningsbegränsningar finns i växtskyddsmedelsregistret.

Undantagstillstånden finns på Tukes webbplats.

Mer information:

Överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092, [email protected]

Kasvinsuojeluaineet