Hoppa till innehåll

Tukes övervakade säkerheten i snöbyggnader – inga brister observerades

Mediatiedote
10.2.2021 8.26
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har under vintersäsongen 2019–2020 genomfört ett projekt för övervakning av snöbyggnader, där fem snö- och isbyggnader för turismbruk granskades i landskapet Lappland. Inga säkerhetsbrister hittades.

Tukes granskade snöslottet i Kemi, SnowLounge i Salla, Arctic SnowHotel i Rovaniemi, Lapland Safaris Saariselkäs slott i Inari och Snow Village i Lainio, Kittilä. Granskningarna genomfördes med konsumentsäkerhetslagen som grund. Alla objekt hade sammanställt det säkerhetsdokument som konsumentsäkerhetslagen förutsätter.

De granskade objekten var snöbyggnader högre än 250 cm eller slutna konstruktioner i snö som man kan gå in i. Alla snöbyggnader hade godkänts för användning av de lokala byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheterna och beviljats bygglov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Alla byggnader hade bar-/restaurang- och sällskapsutrymmen med bl.a. snö- och iskonst och olika aktivitetsplatser. Fyra byggnader hade därtill övernattningsutrymmen och två byggnader bastur.
 

Bilder: Tukes granskade snöbyggnadernas säkerhet som en del av övervakningen av konsumenttjänster. Lapplands snöbyggnader är i normalfall populära resmål och man är mycket noga med säkerhetsåtgärder

Byggnaderna uppförs årligen med hjälp av formar av så kallad konstsnö. Användningen av tung konstsnö säkerställer hållbarheten som krävs för byggnaden under hela dess livstid. Byggsättet varierade aningen mellan objekten, men alla följde branschens allmänna byggpraxis. 
I byggnaderna fanns även dekorationsföremål av snö och is, aktivitetsplatser och möbler vars skick och funktion regelbundet följs upp. 

– Aktörerna känner väl till riskerna med byggsättet och vikten av tidig övervakning av användningen. Egenkontrollen sker systematiskt och omfattar till exempel uppföljning av byggnadernas form och eventuella förändringar i dem samt förebyggande av halka. Under övervakningsprojektet förekom inga omständigheter som skulle ha krävt särskilda myndighetsförfaranden eller -åtgärder, berättar Tukes överinspektör Jaakko Leinonen.

– Den lappländska konsten att bygga av snö har fått mycket uppmärksamhet även internationellt och en stor mängd utländska turister besöker i normalfall byggnaderna. Säkerhetsbrister skulle medföra en stor risk för dåligt rykte för den här typen av verksamhet, och därför är man mycket noga med säkerheten, säger Leinonen.
 
Tukes övervakar säkerheten för konsumenttjänster i Finland. Övervakningen baseras på konsumentsäkerhetslagen. 

Ytterligare information: Överinspektör Jaakko Leinonen, tfn 029 5052 141, [email protected]

Mer information om snö- och isbyggande (på finska): 
Ryynänen Kai (2011), Lumi- ja jäärakentamisen ohjekirja. Vinkkejä viranomaisille - ohjeita rakentajille,   Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 27

Bilder på granskningsobjekt

Hala trappsteg av is förebyggs t.ex. genom att rugga upp ytan eller sanda med vit sand.

Statyers och dekorationers skick följs dagligen upp. Man kontrollerar t.ex. om limningarna håller och om lutningar har uppstått

En nödutgång är obligatorisk i snöbyggnader med plats för fler personer än normalt (restauranger, kapell, teatrar).

Tjänster som tillhandahålls konsumenter