Hyppää sisältöön

Tukes valvoi lumirakennusten turvallisuutta – puutteita ei löytynyt

Mediatiedote
10.2.2021 8.26
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteutti talvikaudella 2019-2020 lumirakentamisen valvontaprojektin, jossa tarkastettiin viisi matkailukäytössä olevaa lumi- ja jäärakennusta Lapin maakunnan alueella.  Turvallisuuspuutteita ei löytynyt.

Tukesin tarkastamat lumirakennukset olivat Kemin lumilinna, SnowLounge Sallassa, Arctic SnowHotel Rovaniemellä, Lapland Safaris Saariselän linna Inarissa sekä Snow Village Kittilän Lainiolla. Tarkastukset tehtiin kuluttajaturvallisuuslakiin perustuen. Kaikissa kohteissa oli laadittuna kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja.

Valitut kohteet olivat yli 250 cm korkeita lumirakennuksia tai niissä oli lumesta tehtyjä umpinaisia rakenteita, joihin voi kulkea. Kaikki lumirakennukset olivat paikallisten rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten käyttöön hyväksymiä ja niihin oli myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Kaikissa rakennuksissa oli baari-/ravintola- ja oleskelutiloja, joissa oli mm. lumi- ja jäätaidetta sekä erilaisia aktiviteettipaikkoja. Neljässä rakennuksessa oli myös majoitustiloja ja kahdessa saunoja.

Kuvakooste: Tukes valvoi lumirakennusten turvallisuutta osana kuluttajapalveluiden valvontaa. Lapin lumirakennukset ovat normaaliaikoina suosittuja matkailukohteita, joiden turvallisuusasioihin kiinnitetään todella paljon huomiota.  

Rakennukset tehdään vuosittain muottien avulla ns. tykkilumesta. Raskasta tykkilunta käyttämällä varmistetaan rakenteen tarvittava kestävyys koko sen elinkaaren ajan. Rakennustapa vaihteli kohteittain hieman, mutta kaikki noudattivat alan yleisiä rakentamiskäytänteitä. 
Rakennuksissa oli myös lumesta ja jäästä tehtyjä koristeita, aktiviteettipaikkoja sekä kalusteita, joiden kuntoa ja toimintaa seurataan säännöllisesti. 

– Rakennustavan riskit ja käytön aikaisen valvonnan merkitys ovat toimijoilla hyvin tiedossa ja omavalvonta on systemaattista. Omavalvonnassa seurataan esimerkiksi rakenteiden muotoa, mahdollisia muutoksia rakenteissa sekä torjutaan liukkautta. Valvontaprojektin aikana ei käynyt ilmi seikkoja, joiden takia olisi tarvinnut ryhtyä erityisiin viranomaistoimiin tai -menettelyihin, kertoo Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen.

– Lappilainen lumirakentaminen on saanut paljon näkyvyyttä myös kansainvälisesti ja normaaliaikana rakennuksissa käy suuri määrä ulkomaisia vierailijoita. Turvallisuuspuutteet olisivat suuri maineriski tällaiselle toiminnalle, minkä vuoksi turvallisuusasioihin kiinnitetäänkin todella paljon huomiota, Leinonen sanoo. 

Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta Suomessa. Valvonta perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin. 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, p. 029 5052 141 
sähköpostit muotoa: [email protected]

Lisätietoa lumi- ja jäärakentamisesta löytyy mm.
Ryynänen Kai (2011), Lumi- ja jäärakentamisen ohjekirja. Vinkkejä viranomaisille - ohjeita rakentajille, Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 27

Kuvia valvontakohteista

Jäisten portaiden liukkautta vähennetään esim. karhentamalla pintaa tai hiekoittamalla valkealla hiekalla.

Patsaiden ja koristeiden kuntoa seurataan päivittäin. Esimerkiksi kestävätkö liimaukset ja onko mahdollisia kallistumisia.

Varauloskäynti on pakollinen lumirakennuksissa, joihin voi kokoontua normaalia enemmän ihmisiä (ravintolat, kappelit, teatteri).

Kuluttajille tarjottavat palvelut