Tukes på inspektionsbesök till Talvivaara på måndag

Tukes 17.11.2012 12.22
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och NTM-centralen i Kajanaland gör ett gemensamt inspektionsbesök i Talvivaara gruva på måndag. Efter besöket analyserar myndigheterna tillsammans förutsättningarna för att återuppta utvinningen av metaller. Kemikaliesäkerhetslagen ställer inga hinder för uppstart, eftersom Talvivaara meddelat att man återgår till den ursprungliga processen, för vilken bolaget har ett giltigt verksamhetstillstånd.

Enligt de utredningar som Talvivaara Sotkamo Oy har lämnat till NTM-centralen i Kajanaland och till Tukes har bolaget avstått från sin planerade omläggning av metallutvinningsprocessen. I sitt utlåtande till NTM-centralen i Kajanaland krävde Tukes i torsdags att Talvivaara lämnar tilläggsutredningar om den aktuella processomläggningen.

Den verksamhetsmodell som Talvivaara beskriver i sina nya utredningar innehåller inte längre sådana förändringar i processerna som skulle kräva anmälan enligt kemikaliesäkerhetslagen. Det innebär i praktiken att det enligt den lagstiftning som Tukes utövar tillsyn över inte finns några hinder för att återuppta utvinningen av metaller. Tukes vill dock för sin del säkerställa att verksamheten kan återupptas på ett säkert sätt.

Mer information: Päivi Rantakoski, direktör, Tukes, tfn 029 5052 359