Valikko

Tukes tarkastuskäynnille Talvivaaraan maanantaina

Tukes 17.11.2012 12.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kainuun ELY-keskus tekevät yhteisen tarkastuskäynnin Talvivaaraan maanantaina. Käynnin jälkeen viranomaiset analysoivat yhteistyössä metallitehtaan käynnistämisen edellytykset. Kemikaaliturvallisuuslain perusteella tehtaan käynnistämiselle ei ole esteitä, sillä Talvivaara on ilmoittanut palaavansa alkuperäiseen prosessiin, jolle yhtiöllä on voimassaoleva toimintalupa.

Talvivaara Sotkamo Oy:n Kainuun ELY-keskukselle ja Tukesille toimittamien selvitysten mukaan yhtiö on luopunut suunnittelemastaan prosessimuutoksesta metallien talteenottolaitoksessa. Tukes edellytti Talvivaaralta torstaina lisäselvityksiä kyseisestä prosessimuutoksesta lausunnossaan Kainuun ELY-keskukselle. 

Talvivaaran uusissa selvityksissään kuvaama toimintamalli ei enää sisällä sellaisia muutoksia prosesseihin, jotka edellyttäisivät kemikaaliturvallisuuslain mukaisia ilmoituksia. Käytännössä se tarkoittaa, että metallien talteenottolaitoksen toiminnan käynnistämiselle ei ole Tukesin valvoman lainsäädännön perusteella estettä. Tukes haluaa kuitenkin osaltaan varmistaa, että tehdas voidaan turvallisesti käynnistää. 

Lisätietoja: Päivi Rantakoski, johtaja, Tukes, puh. 029 5052 359