Hoppa till innehåll

Tukes skapade ett säkerhetsspel för småbarn i samarbete med Yle

Tukes
18.2.2015 13.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yle och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel för barn i åldern 3–5 år. Pikin huone har utkommit på Lilla tvåans nättjänst och lär barnen säkra vanor på ett skojigt och lockande sätt. Tukes vill att spelet ska ha en positiv inverkan på barnens attityder till säkerhet och minska antalet olycksfall och olyckshändelser bland barn.

Tanken på ett säkerhetsspel för barn föddes i Tukes för cirka ett år sedan. Attityder i anslutning till säkra vanor bildas mycket tidigt, till och med före skolåldern. Det finns inte mycket material om säkerhetsärenden som riktar sig till denna åldersgrupp.

– Barn under 5 år kan i allmänhet inte ännu läsa, men de spelar ändå spel med olika slags apparater. Därför beslöt vi att med spel föra fram grundläggande budskap om säkerhet som lämpar sig för barn på denna utvecklingsnivå. Vårt mål är också att man tack vare spelet redan i ett mycket tidigt skede kunde diskutera säkerhetsfrågor hemma med barnen, säger kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo på Tukes.

Säkerhetsspelet för barn är samtidigt lockande och lärorikt. Under spelets gång lär sig barnen undermedvetet säkra vanor i sin livsmiljö. 

– Vårt mål är att fostra barn till ännu mer säkerhetsmedvetna medborgare. Vi vet att det krävs långsiktigt arbete för att inverka på attityder och därför ska arbetet inledas så tidigt som möjligt. Effekterna av säkerhetsfostran för barn kan märkas i säkrare vanor och färre olycksfall också efter decennier, säger Tuiri Kerttula, direktör för produkt- och installationsövervakning på Tukes.

Utöver att inverka på attityderna är målet att också konkret minska på antalet olycksfall bland barn. Barn råkar årligen ut för ett stort antal olycksfall i hemmen och i miljöer nära hemmet och många olycksfall kan förebyggas. Under åren 2010–2012 drabbades barn under 7 år i genomsnitt varje år av 14 olycksfall med dödlig utgång och 2 700 barn vårdades på grund av olycksfall på bäddavdelning på sjukhus.  De vanligaste olycksfallen är trafikolyckor, drunkningar, kvävningar och förgiftningar.

Studenterna vid Demola har under Tukes ledning svarat för den praktiska utvecklingen av spelet. Spelet testades under olika skeden i daghem i Tammerfors bland 3–5-åriga barn och spelet utvecklades utgående från den respons som barnen gav dem.

– I Lilla tvåan har under åren gjorts många olika säkerhetsrelaterade program. Det mest kända är troligen informationsinslaget Heikot jäät (sv. Svaga isar). Spelet Pikin huone som nu utkommit är en fin fortsättning på denna tradition, säger Jarmo Oksa, ansvarig producent på Yle Barn och unga.

– Med ett gott och aktivt samarbete med projektparterna har vi åstadkommit ett fint slutresultat, dvs. tre säkerhetsrelaterade spel som lämpar sig för målgruppen. Studentteamet testade också delarna i spelet och tog modigt emot respons av den krävande slutanvändargruppen eller daghemsbarnen, säger Antti Salomaa, facilitator för studentprojektet vid Demola.

Spelet Pikin huone utkom förra veckan på Yles Lilla tvåans nätsidor http://www.yle.fi/pikkukakkonen/#!/pikin-huone. Spelet fungerar med både bordsdatorer och mobila apparater. Det kan också laddas ned som Lilla tvåans mobilspel.

Den fortsatta utvecklingen av spelet har inletts och avsikten är att de nya delarna blir färdiga under våren 2015.

Tukes övervakar och befrämjar multiprofessionellt den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Tukes verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes verksamhetsområden är bl.a. el och hissar, produktionsanläggningar för kemikalier, gruvärenden, explosiva varor, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, mätinstrument, ädelmetallprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt energieffektivitet och ekologisk effektivitet hos produkter.

Mer information:

Johanna Salomaa-Valkamo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 052481

Tuiri Kerttula, direktör, produkt- och installationsövervakning, tfn 0295 052643

Demola: http://tampere.demola.net/