Tukes toteutti pikkulasten turvallisuuspelin yhteistyössä Ylen kanssa

Tukes
18.2.2015 13.58
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toteuttanut yhteistyössä Ylen ja Tampereella toimivan opiskelijoiden innovaatioyhteisön Demolan kanssa 3—5-vuotiaille lapsille suunnatun turvallisuuspelin. Pikku Kakkosen verkkopalvelussa julkaistu Pikin huone opettaa lapsille turvallisia toimintatapoja hauskalla ja houkuttelevalla tavalla. Tukes toivoo pelin vaikuttavan myönteisesti lasten turvallisuusasenteisiin ja vähentävän lasten tapaturmien ja onnettomuuksien määrää.

Ajatus pikkulasten turvallisuuspelistä syntyi Tukesissa noin vuosi sitten. Turvallisuuskäyttäytymiseen liittyvät asenteet muotoutuvat hyvin varhain, jopa ennen kouluikää. Tälle ikäryhmälle suunnattua aineistoa turvallisuusasioista ei ole paljon tarjolla.

– Alle viisivuotiaat lapset eivät vielä yleensä osaa lukea, mutta he pelaavat kuitenkin erilaisilla laitteilla pelejä. Siksi päädyimme tuomaan pelillisin keinoin lasten kehitystasolle sopivia perusviestejä turvallisuudesta. Tavoitteenamme on myös, että pelin ansiosta kodeissa keskusteltaisiin lasten kanssa turvallisuusasioista jo ihan pienestä pitäen, taustoittaa Tukesin viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo.

Lasten turvallisuuspeli on samanaikaisesti houkutteleva ja opettavainen. Pelatessaan sitä lapset oppivat puolivahingossa turvallisia tapoja toimia omassa elinympäristössään. 

– Tarkoituksenamme on kasvattaa lapsista entistä turvallisuustietoisempia kansalaisia. Tiedämme, että asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, joka kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin. Lasten turvallisuuskasvatuksen vaikutukset voivat näkyä turvallisempina käyttäytymistapoina ja vähentyneinä onnettomuuksina vuosikymmentenkin kuluttua, kertoo Tukesin Tuote- ja laitteistovalvontayksikön johtaja Tuiri Kerttula.

Asenteisiin vaikuttamisen lisäksi tavoitteena on myös konkreettisesti vähentää lasten tapaturmia. Lapsille sattuu vuosittain kodissa ja kodin lähiympäristössä runsaasti tapaturmia, joista moni olisi estettävissä. Alle 7-vuotiaille lapsille sattui vuosina 2010—2012 vuosittain keskimäärin 14 kuolemaan johtavaa tapaturmaa ja 2 700 lasta hoidettiin tapaturman vuoksi sairaalan vuodeosastolla.  Tapaturmista yleisimpiä ovat liikennetapaturmat, hukkumiset, tukehtumiset ja myrkytykset.

Pelin käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Demolan opiskelijat Tukesin ohjauksessa. Peliä on testattu eri vaiheissa tamperelaisissa päiväkodeissa 3—5-vuotiailla lapsilla, ja peliä on kehitetty lapsilta saadun palautteen perusteella.

– Pikku Kakkosessa on vuosien varrella tehty erilaisia turvallisuusaiheisia ohjelmia. Tunnetuin niistä lienee Heikot jäät -tietoisku. Nyt julkaistu Pikin huone -peli on hieno lisä tähän jatkumoon, sanoo vastaava tuottaja Jarmo Oksa, Yle Lapset ja nuoret.

– Projektiosapuolten hyvällä ja aktiivisella yhteistyöllä saimme aikaan hienon lopputuloksen eli kolme kohderyhmälle sopivaa turvallisuusaiheista peliä. Opiskelijatiimi myös jalkautui testaamaan pelin osioita ja ottamaan rohkeasti palautetta vastaan vaativalta loppukäyttäjäryhmältä eli päiväkotilapsilta, toteaa opiskelijaprojektin fasilitaattori Antti Salomaa Demolasta.

Pikin huone -peli julkaistiin tällä viikolla Yle Pikku Kakkosen nettisivuilla http://www.yle.fi/pikkukakkonen/#!/pikin-huone.

Peli toimii sekä pöytätietokoneilla että mobiililaitteilla. Se on ladattavissa myös Pikku Kakkosen mobiilipelinä.

Pelin jatkokehittely on käynnistynyt, ja uusien osioiden on tarkoitus valmistua kevään 2015 aikana.

Lisätietoja:

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, p. 0295 052481

Tuiri Kerttula, johtaja, Tuote- ja laitteistovalvonta, p. 0295 052643

Demola: http://tampere.demola.net/.