Hoppa till innehåll

Tukes uppdaterar anvisningarna för riskbedömning av pannanläggningar

Utgivningsdatum 13.2.2023 9.43 | Publicerad på svenska 13.2.2023 kl. 14.30
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppdaterar anvisningarna gällande riskbedömning av pannanläggningar. Projektet inleds i mars. Anvisningarna för riskbedömning är mer än 20 år gamla, och överensstämmer inte med den nuvarande lagstiftningen som färdigställdes 2016.

Tukes publicerade 2.2.2022 ett meddelande (redigerad 14.10.2022.) om kontinuerlig och periodisk driftövervakning av tryckbärande anordningar i pannanläggningar. De effektgränser som nämns i meddelandets sista stycke är rekommendationer från Tukes, orsaken är att anvisningarna är föråldrade. På grund av detta finns det inga tydliga och enhetliga kriterier för ägare och innehavare av pannanläggningar samt för besiktningsorgan om en stor pannanläggning övergår till periodisk driftövervakning (fjärrövervakning).

De nya anvisningarna utarbetas som ett projekt med start i mars. Målet är uppdaterade anvisningar som omfattar utarbetande av riskbedömning för såväl kontinuerlig som periodisk driftövervakning för nuvarande komplexa energiproduktionssystem, bränslealternativ och säkerhetsautomationssystem. Strävan är att anvisningarna ska bli klara under innevarande år. 

Kontroll av riskbedömningens aktualitet

Tukes rekommenderar besiktningsorganen att särskild uppmärksamhet bör fästas vid riskbedömningen av pannanläggningar i nästa periodiska besiktning. Förändringar i anslutning till bränslen till exempel på grund av Rysslands angreppskrig har kunnat leda till att riskbedömningen inte motsvarar den nuvarande situationen i pannanläggningen. Den befintliga riskbedömningen ska jämföras med bland annat det nuvarande driftsättet för pannanläggningen, bränslen, placering av kontrollrum och anläggningens bemanning.

Överföring av pannanläggning till periodisk driftövervakning

Enligt lagstiftningen kan en pannanläggning överföras till periodisk driftövervakning med en objektspecifik riskbedömning och godkännande från ett besiktningsorgan som grund. I lagstiftningen finns ingen övre gräns för drift av pannanläggning med periodisk driftövervakning. Besiktningsorganen har instruktioner och kompetens för att kontrollera pannanläggningens riskbedömning. Ändring av pannanläggningens driftsätt till periodisk driftövervakning förutsätter att pannanläggningens ägare eller innehavare med hjälp av riskbedömningen visar besiktningsorganet att riskerna i anslutning till arrangemangen vid pannanläggningen, kontrollrummets funktioner och placering, bemanningen samt kontrollerad fjärrstyrning av anläggningen ligger på en acceptabel nivå vid periodisk driftövervakning.

Mer information:
direktör Kirsi Levä
tfn 029 5052 162

Sektionschef Markus Kauppinen
tfn 029 5052 519 
e-postadresserna har formatet [email protected]

Tillbaka till toppen