Hyppää sisältöön

Tukes uudistaa kattilalaitosten vaaran arvioinnin ohjeistusta

Julkaisuajankohta 13.2.2023 9.43
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) uudistaa kattilalaitosten vaaran arviointia koskevaa ohjeistusta. Hanke käynnistetään maaliskuussa. Vaaran arvioinnin ohjeistus on yli 20 vuotta vanhaa, ja se ei ole yhdenmukainen nykyisen vuonna 2016 valmistuneen lainsäädännön kanssa.

Tukes julkaisi kattilalaitosten painelaitteiden jatkuvasta ja jaksottaisesta käytön valvonnasta tiedotteen 2.2.2022 (muokattu 14.10.2022.) Tiedotteen viimeisessä kappaleessa mainitut tehorajat ovat Tukesin suosituksia, joiden syynä on ohjeistuksen vanhanaikaisuus. Sen vuoksi ei ole olemassa selkeitä yhdenmukaisia kriteereitä kattilalaitosten omistajille ja haltijoille sekä tarkastuslaitoksille, jos iso kattilalaitos siirretään jaksottaiseen käytön valvontaan (etävalvontaan).

Uusi ohjeistus tullaan laatimaan hankkeena, joka käynnistyy maaliskuussa. Tavoitteena on ajantasainen ohjeistus, joka kattaa vaaran arvioinnin laatimisen sekä jatkuvaan että jaksottaiseen käytön valvontaan nykyisillä monimuotoisilla energiatuotantojärjestelmillä, polttoainevaihtoehdoilla ja turva-automaatiojärjestelmillä. Ohjeistus pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana. 

Vaaran arvioinnin ajantasaisuuden tarkastaminen

Tukes suosittelee tarkastuslaitoksille, että kattilalaitosten vaaran arviointien ajantasaisuuden tarkastamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraavassa määräaikaistarkastuksessa. Polttoaineisiin liittyvät viimeaikaiset muutokset esim. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi ovat saattaneet johtaa siihen, ettei vaaran arviointi vastaa kattilalaitoksen nykytilannetta. Olemassa olevaa vaaran arviointia tulee verrata mm. kattilalaitoksen nykyiseen käyttötapaan, polttoaineisiin, ohjauspaikan sijaintiin ja laitoksen miehitykseen. 

Kattilalaitoksen siirtäminen jaksottaiseen käytön valvontaan 

Lainsäädännön mukaan kattilalaitos voidaan siirtää jaksottaiseen käytön valvontaan kohdekohtaisen vaaran arvioinnin ja tarkastuslaitoksen hyväksynnän perusteella. Lainsäädännössä ei ole ylärajaa kattilalaitoksen käyttämiselle jaksottaisen käytön valvonnan menettelyillä. Tarkastuslaitoksilla on toimintaohjeet ja osaaminen kattilalaitoksen vaaran arvioinnin tarkastamiseksi. Kattilalaitoksen käyttötavan muutos jaksottaiseen käytön valvontaan edellyttää, että kattilalaitoksen omistaja tai haltija voi osoittaa tarkastuslaitokselle vaaran arvioinnin avulla, että kattilalaitoksen järjestelyihin, ohjauspaikan toimintoihin ja sijaintiin, miehitykseen sekä laitokseen kontrolloituun hallintaan etänä liittyvät riskit ovat hyväksyttävällä tasolla jaksottaisessa käytön valvonnassa.


Lisätietoja:
johtaja Kirsi Levä
puh. 029 5052 162

Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen
puh. 029 5052 519
sähköpostit muotoa: [email protected]
 

 
Sivun alkuun